Deze website maakt gebruik van Cookies.

Première: Alexander Deprez & Nathalie Nijs – Edelweiss Piraten [Volzet]

18.02’24
Edelweiss event banner

Première van de nieu­we film van Alexander Deprez en Nathalie Nijs [Volzet]

Kino Climates: Slotevent

11.12’23
Kino logo nb page 0001

Slotevenement en ‑scree­ning van de vier­daag­se bij­een­komst van Kino Climates, een Europees net­werk van alter­na­tie­ve cine­ma’s en film­clubs. Met live muziek door Ambroos De Schepper

Nacht van de Experimentele Film 2023

08.12’23
Nacht site

Art Cinema OFFoff viert zijn 20-jarig bestaan met een spe­ci­a­le edi­tie van de Nacht van de Experimentele Film!

Rondom mooie ogen + Live muziek

04.12’23
Yeux

Met Henri Storcks Voor je mooie ogen (1930) als uit­gangs­punt, brengt Steven Jacobs een pro­gram­ma van acht films waar­in ogen pro­mi­nent figu­re­ren. Live muziek door Casper Jacobs en Arturo Simoen. 

Jasper Rigole: Zeven soorten Zee + Live muziek

27.11’23
08

Zeven soor­ten Zee is een samen­wer­king tus­sen film­ma­ker, beel­dend kun­ste­naar en archi­va­ris Jasper Rigole en muzi­kan­ten Thomas Smetryns, Marieke Berendsen en Jacob Vanneste. Het pro­ject is een film­voor­stel­ling met live muziek, de blauw­druk voor een film in wording.

Jeune cinéma!

20.11’23
jc

Xavier García Bardón komt langs voor een avond rond het mythi­sche Festival International du Jeune Cinéma in Hyères met drie films, inclu­sief een ver­to­ning van La Fée san­guin­ai­re van de Belgische expe­ri­men­te­le film­ma­ker Roland Lethem.

Hannes Verhoustraete: Broken View + Floris Vanhoof

13.11’23
Broken View

Een avond rond de tover­lan­taarn met de nieu­we essay­film van Hannes Verhoustraete in com­bi­na­tie met Floris Vanhoofs Fossil Locomotion die geïn­spi­reerd is op de tech­nie­ken van dit vroe­ge type beeldprojector. 

João César Monteiro: Snow White + Tibaldus

06.11’23
Snow White1

João César Monteiro’s Snow White (2000) op 35mm-film mét inlei­dend spel door the­a­ter­col­lec­tief tibal­dus uit Robert Walsers bron­tekst, Fairy Tales (Snow White).

Double bill: Ere erera baleibu icik subua aruaren + Answering the Sun

02.11’23
ATS4a

Club Solo x OFFoff: Closing Event

28.10’23
382260758 335312525563392 5215638117089845021 n

In samen­wer­king met OFFoff begon in 2014 in Club Solo, Breda een unie­ke reeks 16mm-film­ver­to­nin­gen onder de noe­mer Essential Cinema. Op zater­dag 28 okto­ber vie­ren we ons aller­laat­ste pro­gram­ma samen met een groot­se, dag­vul­len­de editie. 

Mèèèèè: Inhuldiging nieuwe cinemazitjes

23.10’23
PELECHIAN SEASONS 3

Een pro­gram­ma rond scha­pen n.a.v. onze nieu­we cine­ma­zit­jes op basis van loka­le scha­pen­wol. Met Artavazd Pelechian en Vittorio De Seta op 35mm!

OFFoff@Film Fest Gent: City Dudes

20.10’23
TEST2 kopie 2

Op uit­no­di­ging van OFFoff pre­sen­te­ren regis­seur-came­ra­man Sean Price Williams en cri­ti­cus Nick Pinkerton voor het eerst een gehei­me City Dudes-ver­to­ning bui­ten New York!

OFFoff x het balanseer: Rainald Goetz x Jean D.L.

13.10’23
Gest0ord page 0001

Vertaler Sebastian Roth leest voor uit de debuut­ro­man Gestoord van Rainald Goetz en gaat daar­bij in inter­ac­tie met muzi­kant en video­kun­ste­naar Jean D.L.

Milestones: Robert Breer

02.10’23
16332

Art Cinema OFFoff and Sabzian dedi­ca­te an eve­ning to the work of the American film­ma­ker Robert Breer (19262011) in the fra­me­work of the lat­ter’s Milestones series.

LOOP | Agnieszka Kurant: Cutaways

29.09–
10.12’23
TBG15290 Cutaways 2013 50

In het kader van de ten­toon­stel­ling van het werk van Agnieszka Kurant in Kunsthal Gent, pre­sen­teert Art Cinema OFFoff haar film Cutaways (2013) in loop in de cinema.

Publiek Park: Guy Sherwin

23.09’23
Sherwin e

In het kader van de twee­de edi­tie van Publiek Park nodigt Art Cinema OFFoff de Britse kun­ste­naar en film­ma­ker Guy Sherwin uit voor een open­lucht­pro­gram­ma met een van zijn ico­ni­sche 16mm-film­per­for­man­ces en twee wer­ken voor vier scher­men die nooit eer­der in deze vorm zijn vertoond.

Cinéma Theresia | Kenneth Anger: Lucifer Rising + 16mm Smokeshow

24.07’23
Smokescreening

OFFoff OPEN AIR: Filmmaker Aurélie Percevault brengt een dub­be­le 16mm-pro­jec­tie op rook in plaats van een scherm met live muziek door Pierre, Pierre, Pierre. Voorafgaand aan de rook­show roe­pen we Lucifer op.

OFFoff x Lochness – skatepark screening

23.06’23
Rouli blog insert 21

Een ska­te­film­pro­gram­ma ver­toond in het modu­lair ska­te­park dat het Gentse col­lec­tief Lochness bouw­de in het Oud Huis van Kunsthal!

Bits and Pieces – 2de Bachelor Mixed Media

15.06’23
Etinosa Verbiest 2 BAMM 2023

Studenten van het twee­de Bachelorjaar Mixed Media aan LUCA School of Arts Gent werk­ten drie dagen met ana­lo­ge 16mm-film bij LABO BXL in Brussel.

Te Gast: Balthazar Clémenti – À l’ombre de la canaille bleue + Soleil

22.05’23
Soleil

SPECIALE SLOTAVONDvan ons regu­lie­re voor­jaars­sei­zoen met nieu­we res­tau­ra­ties van de eni­ge lang­speel­film en laat­ste kort­film van Pierre Clémenti, icoon van de Europese kunst­film van de jaren 60 en 70. In aan­we­zig­heid van zijn zoon, Balthazar Clémenti!

Steven Arnold: Luminous Procuress (nieuwe 16mm-print)

15.05’23
Beeld1b

Eerste en unie­ke Europese ver­to­ning van de 16mm res­tau­ra­tie- en pre­ser­va­tie­print van Luminous Procuress (1971)! Voorafgegaan door Jerovi (José Rodríguez-Soltero, 196516mm).

Makino Takashi: New works

08.05’23
Double phase

Makino Takashi, een van de boeg­beel­den van de nieu­we gene­ra­tie Japanse expe­ri­men­te­le film­ma­kers, pre­sen­teert een selec­tie uit zijn nieuw­ste werk. Gevolgd door een onli­ne Q&A!

Jean-Marie Straub (1933-2022)

01.05’23
Schwarze sunde2b 1 kopie

Together with Courtisane, we salu­te Jean-Marie Straub on the bir­th­day of his late part­ner Danièle Huillet with a pro­gram of three films, inclu­ding two 35mm prints!

Te Gast: Annelein Pompe – De Schaduwwerkers

24.04’23
Annelein1 1

Een pro­gram­ma rond de nieu­we fabel-docu­men­tai­re van Annelein Pompe. In aan­we­zig­heid van de cast & crew en gevolgd door een Q&A.

Milestones: Alan Clarke [UITGESTELD]

17.04’23
Christine3 1

Helaas zien we ons genood­zaakt deze voor­stel­ling uit te stel­len wegens de finan­ci­ë­le eisen van de rech­ten­hou­ders van de films van Alan Clarke. We hopen op ter­mijn op een rede­lij­ke oplos­sing zodat dit werk opnieuw publiek ver­toond kan worden.