Deze website maakt gebruik van Cookies.

Vensters

24.10’19
Vensters
Vensters © Courtesy of Lucien Goethals
deSingel, Witte Zaal
Desguinlei 25
Antwerpen
Gratis

Na twee jaar ver­za­me­len, res­tau­re­ren, ana­ly­se­ren en her­for­mu­le­ren ver­keert Vensters van de Belgische com­po­nist Lucien Goethals terug in opti­ma­le con­cert­vorm. De gedurf­de com­bi­na­tie van ana­lo­ge en digi­ta­le media maakt Vensters tot de eer­ste Belgische expand­ed’ film. Het audio­vi­su­e­le stuk met een libret­to van dich­ter Jan van der Hoeven was bedoeld voor twee spre­kers, een stel band­re­cor­ders, drie 16mm-pro­jec­to­ren, een cel­lo, een pia­no en drie per­cus­si­o­nis­ten. Door tech­ni­sche pro­ble­men werd het stuk slechts een enke­le keer uitgevoerd.

VENSTERS is een onder­zoek van Karin de Fleyt (Universiteit Antwerpen) en wordt gepre­sen­teerd in samen­wer­king met HERMESensemble, stu­den­ten en alum­ni van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, en Juan Parra Cancino (geluids­tech­ni­cus).

Lucien Goethals

Vensters

BE • 1967 • 25' • colour • 16mm

Live Soundtrack: HERMES­ensemble & Koninklijk Conservatorium Antwerpen