Deze website maakt gebruik van Cookies.

The True Tempest

14.11’14
T T T Garage64 en Sarah Bostoen
Everybody © Garage64
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Het jon­ge­ren­pro­ject The True Tempest is een ini­ti­a­tief van de soci­aal-artis­tie­ke wer­king kleinVerhaal met hoofd­kwar­tier in Oostende. Het kun­ste­naars­col­lec­tief Garage64 en cho­re­o­gra­fe Sarah Bostoen maak­ten met Everybody een visu­eel son­net vol dei­nen­de rit­mes. In The Television Toxicator steekt kun­ste­naar Diederick Nuyttens The Tempest van Shakespeare in een heden­daags en hal­lu­ci­nant jas­je. Een mul­ti­dis­ci­pli­nair kunst­pro­ject over, met en door ontem­ba­re jon­ge­ren uit de haven­stad die het bes­te van zich­zelf komen geven in Gent.

Maaike Beuten & Fairuz (Garage64)

Everybody

BE • 2013 • 11' • colour • digital

Diederick Nuyttens

The Television Toxicator

BE • 2013 • 25' • colour • digital

Live Soundtrack: Asatru