Deze website maakt gebruik van Cookies.

OFFoff Moving Word

15.11’19
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Moving Word pre­sen­teert een mul­ti­dis­ci­pli­nair pro­gram­ma. Verwacht alles: van sound art tot sculp­tuur, van voor­dracht en video tot per­for­man­ce. Voor deze edi­tie expe­ri­men­te­ren de deel­ne­men­de kun­ste­naars rond the body’.

Met onder meer: Anton Cla & Casimir Desmet, Clara Spilliaert, Hanne Van Dyck, Annelein Pompe, Nergiz Dukan, Dominique De Groen, Koen Blauwblomme, Victor Lauwers & Thomas De Geyter.

Programma: Jonathan Beaton & Atelier OFFoff

Moving Word event banner

Brooke Carlson

Jonathan William Beaton

Dominique De Groen

Martijn Derese

Maxime Rouquart

Arno Van Vlierberghe

Isabel Verhulst