Deze website maakt gebruik van Cookies.

Jean De Lacoste

24.11’11
234
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Aansluitend op de Blik over de Taalgrens, bren­gen we ook deze avond talent uit Franstalig België. Jean De Lacoste (°1984), is een Belgische video-artiest en muzi­kant die in 2009 afstu­deer­de aan de E.R.G in Brussel.Als muzi­kant werkt hij aan een oeu­vre dat balan­ceert op de grens tus­sen inti­mi­teit en noi­se. Hij werk­te in het ver­le­den samen met o.a. Zbigniew Karkowski, Mauro Pawlowski en Jozef Van Wissem.

Zijn films zijn een reflec­tie op de feno­me­no­lo­gi­sche per­cep­tie van bewoon­de, ver­trouw­de plaat­sen, die gere­la­teerd zijn aan her­in­ne­rin­gen, fami­lie, anek­do­tes. Ook vrij­blij­ven­de loca­ties, die aan nie­mand toe­be­ho­ren, plaat­sen waar we zon­der naden­ken voor­bij­ko­men, kun­nen ons bevrij­den. Deze notie van het affect ver­taalt De Lacoste in een tege­lijk sug­ges­tie­ve en afstan­de­lij­ke mon­ta­ge van beeld en klank.

Op deze avond toont Jean De Lacoste ons het bes­te van bei­den. Een selec­tie van drie films wordt aan­ge­vuld met een live concert.

Jean De Lacoste

A Place

BE • 2009 • 17' • colour • dv

A Long Night

BE • 2010 • 10' • colour • dv

Jean De Lacoste

Concert