Deze website maakt gebruik van Cookies.

Flux Film on 16mm

06.11’17
Yoko Ono four
Four © Light Cone
Sphinx Cinema
Sint-Michielshelling 3
Gent

In de jaren 1960 ver­za­mel­de George Maciunas (19311978, oprich­ter van Fluxus) de ver­schil­len­de films die ver­sche­nen bin­nen de Fluxus bewe­ging in New York. Fluxfilm Anthology is een ver­za­me­ling van aan­van­ke­lijk 41 kort­films waar­van er nu nog 36 bewaard zijn, vari­ë­rend van 10 secon­den tot 10 minu­ten lang. Deze films – waar­van som­mi­ge bedoeld waren als door­lo­pen­de loop – wer­den getoond als onder­deel van de gebeur­te­nis­sen en hap­pe­nings van de New Yorkse avant-gar­de. Gemaakt door een divers gezel­schap kun­ste­naars als Nam June Paik, Wolf Vostell, Ben Vautier en Yoko Ono, roe­pen ze samen de ludie­ke acties op van deze neo-dada­ïs­ti­sche beweging.

Wolf Vostell siyh
OF Foff Fluxfilm flyer

Nam June Paik

Zen For Film

• 1962-64 • 7' • b&w • 16mm

Yoko Ono

Eye Blink

• 1966 • 1' • b&w • 16mm

One

• 1966 • 1' • b&w • 16mm

Four

• 1966 • 5'30" • b&w • 16mm

Jeff Perkins

Shout

• 1966 • 2'30" • b&w • 16mm

Ben Vautier

Faire un effort

• 1969 • 2' • b&w • 16mm

Je ne vois rien Je n’entends rien Je ne dis rien

• 1966 • 7'32" • b&w • 16mm

Traversée du port de Nice à la nage

• 1963 • 3'15" • b&w • 16mm

Regardez moi cela suffit

• 1962 • 6'48" • b&w • 16mm

John Cale

Police Car

• 1966 • 1' • colour • 16mm

Dick Higgins

Invocation of Canyons and Boulders

• 1966 • 1' • colour • 16mm

George Maciunas

End After 9

• 1966 • 1'20" • b&w • 16mm

10 Feet

• 1966 • 0'28" • b&w • 16mm

1000 Frames

• 1966 • 0'43" • b&w • 16mm

Artype

• 1966 • 4'20" • b&w • 16mm

Chieko Shiomi

Disappearing Music For Face

• 1966 • 10' • b&w • 16mm

John Cavanaugh

Blink

• 1966 • 2'30" • b&w • 16mm

James Riddle

9 Minutes

• 1966 • 9' • b&w • 16mm

George Brecht

Entrance To Exit

• 1966 • •