Deze website maakt gebruik van Cookies.

Bits and Pieces – 2de Bachelor Mixed Media

15.06’23
Etinosa Verbiest 2 BAMM 2023
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
Gratis
TWEEDE SCREENING OM 20:00

Studenten van het twee­de Bachelorjaar Mixed Media aan LUCA School of Arts Gent werk­ten drie dagen met ana­lo­ge 16mm-film bij LABO BXL in Brussel. ­LABO BXL is een labo­ra­to­ri­um gewijd aan film­ver­wer­king en onder­zoek: beel­den belich­ten, ont­wik­ke­len, bewer­ken, over­bren­gen, trans­for­me­ren en tes­ten. De stu­den­ten kwa­men tij­dens de drie­daag­se work­shop bege­leid door Els van Riel in aan­ra­king met de tech­niek van de Bolex-came­ra, de che­mie, ont­wik­ke­ling en pro­jec­tie van 16mm-film. De resul­ta­ten van de work­shop zijn divers en prik­ke­lend: van tac­tie­le stu­dies tot klei­ne filmgedichten.

Films door:
Etinosa Verbiest
Franca Fay Zanetti
Puck Wacki
Elena Benzoni
Fee Van den Berghe
Florence Van Sprang­Duur: ca. 30 minuten

  • Er volgt een twee­de ver­to­ning van dit pro­gram­ma om 20:00!
  • ­Dankzij Els Van Riel & LABO BXL met de steun van LUCA Breakout #luca­break­out
  • ­De ten­toon­stel­ling en per­for­man­ces van de LUCA Graduation Show zul­len ook te zien zijn in de Kunsthal Gent.
Murmur affiche
Els van riel labo bxl