Deze website maakt gebruik van Cookies.

Te gast: Jasper Rigole – Home Movies

17.02’20
PR 09 web
Paradise Recollected © Jasper Rigole
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
€ 8 / € 5 (reductie)

Kunstenaar en film­ma­ker Jasper Rigole ver­za­melt ama­teur­films, reis­ver­sla­gen en fami­lie­do­cu­men­ten in het IICADOM-archief (The International Institute for the Conservation, Archiving and Distribution of Other People’s Memories). OFFoff toont twee van Rigole’s sin­gle screen films gemaakt met der­ge­lijk archiefmateriaal.


Jasper Rigole

Paradise Recollected

BE • 2008 • 33' • colour • 16mm
Paradise Recollected is een poë­ti­sche stu­die van op rom­mel­mark­ten gevon­den ama­teur­films die de opbloei­en­de vrije­tijds­cul­tuur van de jaren 1960 por­tret­te­ren, met dank aan de gelijk­tij­di­ge opkomst van goed­ko­pe Super 8 camera’s. Doorheen de samen­smel­ting van een iro­ni­sche moc­ku­men­ta­ry en een cine-essay ver­diept de film zich in het cre­a­tie­pro­ces, de typi­sche ingre­di­ën­ten en de visu­e­le taal van home movies.
PR 10 web
Paradise Recollected © Jasper Rigole

Jasper Rigole

Temps Mort

BE • 2010 • 20' • colour • 16mm
Temps Mort is één van de cate­go­rie­ën van het IICADOM, gebruikt om het beeld­ma­te­ri­aal dat zich op het ein­de van de film­rol bevond te archi­ve­ren. Deze beel­den resul­teer­den uit de nood­zaak van de ama­teur-film­ma­ker om het rol­le­tje op te gebrui­ken voor­al­eer het ont­wik­keld kon wor­den. In hun poging om de tijd te doden, tonen deze frag­men­ten geen unie­ke en uit­ver­ko­ren momen­ten, maar bana­le, dag­da­ge­lijk­se scènes.
TM 3 web
Temps Mort © Jasper Rigole

Jasper Rigole

Paradise Recollected

BE • 2008 • 33' • colour • 16mm

Jasper Rigole

Temps Mort

BE • 2010 • 20' • colour • 16mm