Deze website maakt gebruik van Cookies.

Te Gast: Annelein Pompe – De Schaduwwerkers

24.04’23
Annelein1 1
De Schaduwwerkers, Annelein Pompe

Een pro­gram­ma rond de nieu­we fabel-docu­men­tai­re, De Schaduwwerkers, van Annelein Pompe met films van Chantal Akerman, de Britse expe­ri­men­te­le film­ma­ker Guy Sherwin en de ont­roe­ren­de, aller­laat­ste film van die­ren­fil­mer en sur­re­a­list Jean Painlevé, maar ook vroe­ge cine­ma van William K. Dickson en Segundo de Chomón.

In Gent werkt een Nederlandse niets­nut in een honing­win­kel. Ze had graag het leven van een artiest geleefd, maar dat lot is haar niet bescho­ren. Je moet nu een­maal eten en de huur beta­len. De Nederlandse niets­nut heeft een vriend aan de over­kant van de straat, Usman, een Pakistaanse dich­ter en dui­ven­lief­heb­ber. s Nachts, wan­neer de men­sen en dui­ven sla­pen, werkt Usman in zijn nacht­win­kel. Er is ook Clara (Clara Spilliaert), die in de droom van de Nederlandse niets­nut leeft, en de twee alwe­ten­de des­kun­di­gen, Geert en Francesco. Geert foto­gra­feert de ogen van de dui­ven en Francesco fluis­tert in hun oren. Dit hele ver­haal wordt in De Schaduwwerkersver­teld door een duif die luis­tert naar de naam Lukaku. Lukaku mag dan wel een war­hoofd zijn en nooit heb­ben kun­nen vlie­gen, hij weet heel veel over deze ver­bor­gen wer­kers die ook wel kun­ste­naars wor­den genoemd.

Met de ver­to­ning in Gent komt de film ein­de­lijk thuis!” – Annelein Pompe

Annelein Pompe (1988) werk­te vroe­ger als pro­jec­ti­o­nist in Art Cinema OFFoff, toon­de er eer­der werk en was te gast in onze reeks Moving Word (20152019). Ze maakt docu­men­tai­res, schrijft poë­zie en ver­ha­len en schil­dert fic­tie­ve vogel­por­tret­ten. Ze woon­de en werk­te in Gent, maar ver­huis­de naar Brussel. Ze nam er deel aan Sound Image Culture (SIC), een noma­di­sche werk­plaats voor film en antro­po­lo­gie. In Amsterdam stu­deer­de ze Beeld en Taal aan de Gerrit Rietveld Academie.

Kort voor­woord door de pro­du­cent Dany Deprez

In aan­we­zig­heid van de cast & crew

Gevolgd door een Q&

Lees hier Luik, Ruit, Duif. Over Annelein Pompe’s De Schaduwwerkers van Martijn Wallage.

Segundo de Chomón & Gaston Velle

La Fée aux pigeons

FR • 1906 • 2' • colourised, tinted and toned b&w • digital

Jean Painlevé

Les Pigeons du square

FR • 1982 • 27' • colour • digital • fr • en sub

Annelein Pompe

De Schaduwwerkers

BE • 2021 • 47' • colour • digital • nl/fr • en sub

Chantal Akerman

Portrait d’une paresseuse

BE • 1986 • 8' • colour • digital • fr • en sub

William K.L. Dickinson

Venice, Feeding the Pigeons in St. Mark’s Square

US • 1898 • 1' • b&w • digital

Guy Sherwin

Flight

GB • 1998 • 4' • b&w • 16mm