Deze website maakt gebruik van Cookies.

Symposium: Gerry Schum - TV as a Fireplace

17.09’17
Jan Dibbets
TV as a Fireplace © Jan Dibbets
Herbert Foundation
Coupure Links 627
Gent

Filmmaker en cura­tor Gerry Schum (Keulen, 1938 – 1973) was een pio­nier bin­nen het kun­sten- en media­land­schap van de jaren 1960 en 1970. In samen­wer­king met Ursula Wevers rea­li­seer­de Schum voor de Duitse tele­vi­sie de Fernsehgalerie; een uniek en oncon­ven­ti­o­neel ten­toon­stel­lings­pro­ject dat via de beeld­buis kunst­wer­ken tot in de woon­ka­mer bracht.

Binnen het kader van de ten­toon­stel­ling Time Extended / 1964 – 1978 orga­ni­seert Herbert Foundation i.s.m. Art Cinema OFFoff het sym­po­si­um TV as a Fireplace. Met lezin­gen, gesprek­ken en ver­to­nin­gen wordt inge­gaan op de figuur Schum, zijn oeu­vre en unie­ke posi­tie bin­nen het inter­na­ti­o­na­le kun­sten- en media­land­schap. Tijdens het sym­po­si­um wor­den Land Art (1969) en Identifications (1970) vertoond.

Programma
14:00 Welcome
14:15 Robyn Farrell: Gerry Schum, visi­on and oeuvre
14:45 Screening: Land Art
15:15 Break
15:30 Eric de Bruyn: Schum within the media­sca­pe of Germany
16:15 Screening: Identifications (selec­ti­on)
16:45 Panel dis­cus­si­on with Jan Dibbets, Eric de Bruyn and Robyn Farrell
17:00 End of the conference
17:00 – 19:00: Visit of the exhi­bi­ti­on Time Extended / 1964 – 1978. Part II

Gerry Schum

Gerry Schum

Land Art

DE • 1969 • 32' • b&w • digital

Identifications

• 1970 • b&w • digital