Deze website maakt gebruik van Cookies.

Reading (with) Abigail Child

16.11’18
Schermafbeelding 2018 11 09 om 18 47 18
Kunsthal Gent
Lange Steenstraat 14
Gent

We zijn ver­heugd Abigail Child te ver­wel­ko­men in Art Cinema OFFoff voor een pro­gram­ma van lezin­gen van haar expe­ri­men­teel schrij­ven. Abigail Child is voor­na­me­lijk bekend voor haar werk als expe­ri­men­teel film­maak­ster. OFFoff zet zich in om de aan­dacht en inte­res­se in haar oeu­vre te ver­bre­den naar haar expe­ri­men­teel schrij­ven. Overtuigd over de rela­ties tus­sen tekst en cine­ma nodi­gen we jul­lie graag uit voor een avond met lezin­gen, van de hand van en gebracht door Abigail zelf. Abigail zal lezen uit Mouth to Mouth (2016), Artificial Memory (2001), naast een lezing uit onge­pu­bli­ceerd werk.

Programma: Sven Dehens

Schermafbeelding 2018 12 03 om 20 03 05
20181130 114547

Abigail Child

Perils

US • 1985 • 4' • b&w • 16mm

Mirror World

US • 2006 • 12' • colour • digital

The Future is Behind You

US • 2005 • 21' • b&w • digital

Abigail Child

Lecture