Deze website maakt gebruik van Cookies.

Railway Sleepers

25.09’17
20861539 1517692261649142 2932337035014275709 o
Railway Sleepers © Sompot Chidgasornpongse
Sphinx Cinema
Sint-Michielshelling 3
Gent

Railway Sleepers is de eer­ste lang­speel­film van de Thaise film­ma­ker Sompot Chidgasornpongse. Tot nog toe maak­te hij voor­al furo­re als direc­tie-assis­tent van zijn land­ge­noot en Gouden Palm-win­naar Apichatpong Weerasethakul, die nu als pro­du­cent optreedt. Met Apichatpong werk­te hij aan ver­schil­len­de van diens lan­gou­reu­ze en bezwe­ren­de films, tege­lijk draai­de Sompot eigen kor­te films die op ver­schil­len­de inter­na­ti­o­na­le film­fes­ti­vals wer­den ver­toond (Oberhausen, Viennale, Rotterdam).

Inleiding: Cis Bierinckx


Sompot Chidgasornpongse

Railway Sleepers

TH • 2016 • 120' • colour • digital
Railway Sleepers toont de nau­we ver­bon­den­heid tus­sen de de Thaise bevol­king en de Thaise spoor­we­gen die zich sinds 1890 door het land slin­ge­ren en in hun spoor loka­le ver­ha­len mee­voe­ren. De film is tege­lijk een regi­stra­tie en cele­bra­tie van het het leven van alle­dag in Thailand. Doorheen alle bezig­he­den en gebeur­te­nis­sen in en rond de wagons wordt de trein als het ware een micro­kos­mos in bewe­ging, die een lan­din tran­si­tie toont. De twee dagen en twee nach­ten duren­de reis wordt vol­bracht met intie­me gesprek­ken, wan­de­lin­gen door de wagons, naar bui­ten sta­ren­de blik­ken, veel­be­te­ken­de oog­con­tac­ten, zit­ten en voor­al ook sla­pen. Om de lan­ge en tumul­tu­eu­ze geschie­de­nis van Thailand en zijn spoor­we­gen tast­baar te maken, neemt de came­ra de cadans van de trein over tot je ook als kij­ker mee­deint op het rit­me, uit­kijkt naar een nieu­we bestem­ming en je deel­ge­noot voelt van een reis naar het licht.

Sompot Chidgasornpongse

Railway Sleepers

TH • 2016 • 120' • colour • digital