Deze website maakt gebruik van Cookies.

Premiere: Heimat ist ein Raum aus Zeit

24.11’19
HIASIT filmstill04 autobahn
Thomas Heise, Heimat ist ein Raum aus Zeit © Cinematek, Brussels
Sphinx Cinema
Sint-Michielshelling 3
Gent
€ 9,50 / € 7,50 (reductie) —

Wat blijft er over? Levens laten spo­ren na, net zoals het ver­strij­ken van de tijd. Heimat ist ein Raum aus Zeit onder­zoekt hoe het ene zich tot het ande­re ver­houdt. Aan de hand van brie­ven, dag­boek­no­ti­ties, foto’s en aan­te­ke­nin­gen recon­stru­eert Thomas Heise de levens­wen­din­gen van vier gene­ra­ties van zijn fami­lie in Wenen, Dresden en Berlijn. We zien zwart-wit beel­den van de plaat­sen en land­schap­pen die in de cor­res­pon­den­tie wor­den genoemd zoals ze er van­daag de dag uit­zien en die de spo­ren van de tijd dra­gen: het werk­kamp in Zerbst, de voor­ma­li­ge Nationale Volkslegerkazerne, een uni­ver­si­teits­zaal, rij­tjes­hui­zen in Mainz. Ook zijn er steeds weer scheu­ren in de aar­de, sta­ti­ons, trein­spo­ren, en nog meer spo­ren. Traag maar zeker trekt Heise de kij­ker bin­nen in een ver­haal van een fami­lie en een land waar­bij hij – net als o.a. Marker of Lanzmann – de con­ven­ties van de docu­men­tai­re­film tege­lijk cele­breert, omdraait en tegen zich­zelf keert.

Programma: Cis Bierinckx

Cinematek ver­toont dit najaar Material (2009) van Thomas Heise. Meer info: www​.cine​ma​tek​.be

HIASIT filmstill01 mainmotive

Thomas Heise

Heimat ist ein Raum aus Zeit

AT/DE • 2019 • 208' • colour & b&w • digital