Deze website maakt gebruik van Cookies.

OFFoff-ON: The Perfect Shot

02.03’16
WTC still c Emma van der Put 2016 courtesy tegenboschvanvreden Amsterdam
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Tijdens deze OFFoff-ON: gaan Marc De Blieck en Emma van der Put in gesprek met elkaar over het con­cept van the per­fect shot’; de zoek­tocht van een foto­graaf of cine­ast om van­uit de juis­te posi­tie het per­fec­te beeld te gene­re­ren. De Blieck ver­trok van dit con­cept voor zijn foto-film’ Ricochet #2, waar­in hij in het spoor trad van de sluip­schut­ters John Allen Muhammed en Lee Boyd Malvo, die in okto­ber 2002 in Washington DC een tien­tal onschul­di­ge men­sen van op gro­te afstand neer­scho­ten. De Blieck bezocht in 2004 de plek­ken die een rol speel­den in de moord­tocht van Malvo en Muhammed, een poë­ti­sche reflec­tie op het con­cept van de per­fect shot’ door een foto­graaf die met het plaat­sen van ver­schil­len­de foto’s het fil­mi­sche evoceert.

Emma van der Put, maak­te in 2015 Ommegang, een film die gefilmd’ is met de publie­ke web­cam die uit­kijkt op de gro­te markt in Brussel. Deze web­cam is door ieder­een te bestu­ren, wat het een prak­tisch onhan­del­baar instru­ment maakt. Uit maan­den beeld­ma­te­ri­aal fil­ter­de van der Put uit­ein­de­lijk de inhoud waar­mee ze haar film maak­te. In haar meest recen­te film WTC ver­trekt Emma van foto’s die ze trok van­uit haar ate­lier in de WTC-toren en waar­mee ze uit­ein­de­lijk een film over Brussel maak­te. Zowel De Blieck als van der Put ver­trek­ken in deze wer­ken van een voor­op­ge­steld kader, dat ini­ti­eel hun auto­no­mie’ beknopt, daar ze gebon­den zijn aan de door hen zelf gecre­ëer­de dogma’s. In het zoe­ken naar het per­fec­te shot, leg­gen ze het resul­taat voor een groot deel bui­ten hen zelf, in de han­den van toe­val­li­ge’ omstan­dig­he­den. Tijdens een gesprek met de makers wor­den deze con­cep­ten ver­der uitgelicht.

In aan­we­zig­heid van de makers / de avond wordt gemo­de­reerd door Godart Bakkers.

Emma van der Put

Ommegang

BE • 2015 • 6' • b&w • digital

WTC

BE • 2016 • 8' • colour • digital

Marc De Blieck

Ricochet#2

BE • 2005 • 46' • b&w • digital