Deze website maakt gebruik van Cookies.

OFFoff 40’ (forty minutes): Zundah

04.12’16
15304639 1245071322244572 6993670535203626641 o
© Diederick Nuyttens
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Tijdens de zomer van 2016 ver­liet het jon­ge­ren ont­moe­tings­cen­trum Vjoc De Kim zijn habi­tat in Langestraat van Oostende. Ze namen hun intrek in een con­tai­ner die ze op de velo­droom sta­ti­o­neer­den. De Velodroom’ is een voor­ma­li­ge wie­ler­pies­te die werd omge­to­verd tot een ska­te para­dijs. Onder de noe­mer Urban Days’, zet­ten Vjoc de Kim tal van acti­vi­tei­ten op en gaan ze in dia­loog met ver­schil­len­de Oostendse orga­ni­sa­ties die zich inzet­ten voor de loka­le jeugd. Eén van de mede­wer­kers van dit jeugd­huis is video­ma­ker Diederick Nuyttens. Samen met enke­le jon­ge­ren impro­vi­seer­de hij gedu­ren­de de maan­den juli en augus­tus de kort­film Boules eye, over een bou­le de ber­lin ver­ko­per die de Velodroom ont­dekt, met alle gevol­gen van dien…

De came­ra van Diederick draai­de niet alleen tij­dens de opna­mes van de kort­film, ter­wijl hij bezig was met dit pro­ject film­de hij ook de onbe­waak­te momen­ten, keek hij naar alles wat er op de zij­lijn gebeur­de en de dag­da­ge­lijk­se gang van zaken van deze unie­ke plek. Speciaal voor deze gele­gen­heid in OFFoff mon­teer­de hij al dit mate­ri­aal voor de muzi­kan­ten Ruben Verbruggen (duo­sax) en Thijs Troch (keys en electronica).

Diederick Nuyttens

Zundah

BE • 2016 • colour • digital

Live Soundtrack: Ruben Verbruggen & Thijs Troch