Deze website maakt gebruik van Cookies.

NY Underground: Smith versus Rubin

14.10’19
Christmas on Earth
Christmas On Earth © The Film-Maker's Coop
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
€8 / €5 (reductietarief) —

Barbara Rubin was de even engel­ach­ti­ge als stout­moe­di­ge match­ma­ker en ambas­sa­deur van de New Yorkse under­groundsce­ne in de jaren 1960. Ze stel­de Bob Dylan voor aan Allen Ginsberg, The Velvet Underground aan Andy Warhol en liet Knokke-Zoute ken­nis maken met Jack Smiths schan­da­leu­ze Flaming Creatures. Samen met Jonas Mekas smok­kel­de ze de film in haar rug­zak bin­nen op het EXPRMNTL film­fes­ti­val. Op haar zeven­tien­de film­de ze Christmas on Earth, door Mekas beju­beld als down to earth beau­ty, so real as only a ter­ri­ble beau­ty can be.” Deze expe­ri­men­te­le kort­film – de werk­ti­tel was Cocks and Cunts’ – toont expli­cie­te seks­scè­nes met beschil­der­de en gemas­ker­de per­for­mers. De film bestond uit twee bobij­nen die over elkaar gepro­jec­teerd wor­den, de ene als een insert van de ande­re. Nog vóór haar der­tig­ste keer­de Rubin de New Yorkse kunstsce­ne de rug toe. Ze stierf op 35 aan een post­na­ta­le infec­tie bij de geboor­te van haar vijf­de kind.

Programma: Isolde Vanhee

Nog tij­dens Film Fest Gent wordt de docu­men­tai­re Barbara Rubin & the Exploding NY Underground (2018) van Chuck Smith ver­toond. Met deze film krijgt de spi­ri­tu­e­le doch­ter van Rimbaud ein­de­lijk de waar­de­ring die ze ver­dient. Info: www​.film​fes​ti​val​.be

Flamingcreatures

Flaming Creatures © Light Cone

Christmas On Earth2

Jack Smith

Flaming Creatures

US • 1963 • 45' • b&w • 16mm

Barbara Rubin

Christmas On Earth

US • 1963 • 29' • colour & b&w • 16mm