Deze website maakt gebruik van Cookies.

Nova Express

02.12’19
Nova express
Nova Express © Courtesy of Andre Perkowski
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
€ 8 / € 5 (reductie)

De Australische film­pro­gram­ma­tor en auteur Jack Sargeant pre­sen­teert een avond rond cult­schrij­ver William Burroughs (19141997). Het oeu­vre van deze invloed­rij­ke opper­god van de beat gene­ra­ti­on’ werd meer­maals gea­dap­teerd voor het wit­te doek, denk maar aan Naked Lunch (door David Cronenberg, 1991). Minder gekend is Nova Express (2014) van Andre Perkowski, toe­ge­juicht door Burroughs-afi­ci­o­na­dos en lief­heb­bers van com­pro­mis­lo­ze cine­ma. De bewer­king volgt de sci­fi-ele­men­ten en soci­a­le sati­re uit het boek, en demon­streert de cut-up esthe­tiek die zo ken­mer­kend is voor het oeu­vre. Perkowski mixt gen­res en stij­len tot stro­bo­sco­pi­sche col­la­ges, exu­be­ran­te visi­oe­nen uit het pro­fe­ti­sche uni­ver­sum van Burroughs.

Jack Sargeant, veel­ge­vraagd com­men­ta­tor voor under­ground dvd relea­ses en auteur van meer­de­re stan­daard­wer­ken over sub­cul­tuur en trans­gres­sie­ve cine­ma, leidt de film in, put­tend uit zijn essay­bun­del over Burroughs, Against Control.

Nova Express 500x272 jpg 800x800 q85

Andre Perkowski

Nova Express

US • 2014 • 70' • colour • digital