Deze website maakt gebruik van Cookies.

Michael Snow + Aglaia Konrad

04.11’19
Michael snow wavelength

Wavelength © Courtesy of Michael Snow and LUX, London

Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
€8 / €5 (reductie)

Michael Snows Wavelength bestaat uit een 45-minu­ten duren­de cine­ma­to­gra­fi­sche explo­ra­tie van een loft, die ver­trekt bij een long shot die de hele ruim­te laat zien om te ein­di­gen bij een clo­se shot van een foto op de wand tus­sen twee ramen. Dit opti­sche tra­ject wordt ver­ge­zeld door een gelei­de­lijk ver­an­de­rend elek­tro­nisch geluid­s­ig­naal dat even­eens het ver­strij­ken van de tijd mar­keert. Kleine gebeur­te­nis­sen – het ver­hui­zen van een kast, een tele­foon­ge­sprek – evo­ce­ren een mur­der mys­tery.

Wavelength is exem­pla­risch voor de Structural Cinema en de wij­ze waar­op die archi­tec­tuur gebruikt om de sta­bi­li­teit van het beeld en het voor­bij­glij­den van de tijd en het licht aan te geven. Deze aspec­ten spe­len ook een rol in Concrete & Samples van Aglaia Konrad, een reeks films over orga­ni­sche en bru­ta­lis­ti­sche archi­tec­tuur uit de jaren 1960 en 1970. In Blockhaus (2009) explo­reert Konrads came­ra de mono­li­thi­sche bun­ker­ach­ti­ge struc­tuur van de kerk van St.Bernadette-du-Banlay die door Claude Parent en Paul Virilio in Nevers werd gebouwd.

CS II3

Michael Snow

Wavelength

CA • 1966-1967 • 45' • colour • 16mm

Aglaia Konrad

Concrete & Samples II: Blockhaus

BE • 2009 • 10' • colour • digital