Deze website maakt gebruik van Cookies.

Kraak & OFFoff present: A tribute to Robert Ashley

03.12’14
532
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

John Sandborn is een expe­ri­men­te­le video­ma­ker die het tv- en video­me­di­um expli­ciet explo­reert. Hij werk­te samen met o.a. com­po­nist Kyle Gann, maar even­goed regis­seer­de hij video­clips voor Philip Glass, Tangerine Dream, Grace Jones, of recla­me­spots voor Nintendo, Sony of Disney. In zijn video Cause & Effect (1988) figu­reert Robert Ashley naast Julia Heyward in een dyna­mi­sche mix van dans, per­for­man­ce en spe­ci­al effects.

George Manupelli is een invloed­rij­ke expe­ri­men­te­le film­ma­ker, beel­dend kun­ste­naar en cura­tor. Hij richt­te in 1963 het invloed­rij­ke Ann Arbor Film Festival op, en was pro­fes­sor in film op ver­schil­len­de gere­nom­meer­de Amerikaanse uni­ver­si­tei­ten. Zijn meest beruch­te werk­stuk is de cult avant-gar­de film­tri­lo­gie Dr. Chicago, waar­in flam­boy­an­te per­so­na­ges gespeeld wer­den door o.m. Alvin Lucier, Mary Ashley, en Robert Ashley zelf. Voor deze tri­lo­gie werd Manupelli bekroond in 2007 met de Avant Garde Masters Award.

In 1960 maak­te hij de expe­ri­men­te­le kort­films Housing en The Bottleman, waar­voor Robert Ashley de muziek schreef en rea­li­seer­de. The Bottleman toont ver­schil­len­de epi­so­des, en moge­lij­ke ein­des in het leven van een zwer­ven­de flessenman.

Ashley en Manupelli waren voor­heen kamer­ge­no­ten, en maak­ten bei­den deel uit van de ONCE group, een col­lec­tief van kun­ste­naars als Gordon Mumma, Behrman, Roger Reynolds e.m, dat het gelijk­na­mi­ge fes­ti­val opricht­te, en een radi­ca­le visie op kunst en de pre­sen­ta­tie ervan ontwikkelden.

John Sandborn

Cause & Effect

US • colour • digital

George Manupelli

The Bottleman

US • colour • digital

Housed

US • colour • digital