Deze website maakt gebruik van Cookies.

Gabriel Descending

08.11’19
Gabriel Descending Fotokopie
Gabriel Descending © Alexander Deprez
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
€5
De film wordt meerdere keren vertoond gedurende de avond.

Gabriel, een jon­ge con­ci­ër­ge, lijkt lang­zaam weg te zak­ken in waanzin.
Maar is dat wel zo?
Of is hij net dege­ne die ziet wat ande­ren wei­ge­ren te zien?

Alexander Deprez (°1995) werd gebo­ren in Kortrijk. Zijn voy­eu­ris­ti­sche en rau­we foto’s geven vaak een inkijk in zijn per­soon­lijk leven. Met Gabriel Descending maakt hij zijn debuut als filmmaker.

Programma: Atelier OFFoff

Alexander Deprez

Gabriel Descending

BE • 2019 • 30' • colour • digital