Deze website maakt gebruik van Cookies.

Dragonfly Eyes (Qing ting zhi yan)

26.11’18
Maxresdefault
Dragonfly Eyes (Qing ting zhi yan) © Xu Bing
Sphinx Cinema
Sint-Michielshelling 3
Gent

De Chinese gra­fi­cus en instal­la­tie­kun­ste­naar Xu Bing stel­de zijn film­de­buut samen uit tien­dui­zen­den uren beeld­ma­te­ri­aal afkom­stig van beveiligingscamera’s en weef­de er samen met dich­ter Zhai Yongming en sce­na­rist Zhang Hanyi een ver­haal rond over een jon­ge non die het boed­dhis­tisch kloos­ter ver­laat en terug naar de stad trekt. De tal­lo­ze bewa­kings- en das­h­cam­beel­den tonen situ­a­ties die afwis­se­lend bizar, bedrei­gend, poë­tisch en alle­daags zijn. Bliksem slaat in op een auto, iemand gaat der­ma­te in haar tele­foon op dat ze niet in de gaten heeft dat ze recht op een vij­ver afloopt, en er klimt er een koe uit een rij­den­de vracht­wa­gen waar­na deze enigs­zins ver­lo­ren mid­den op de snel­weg staat.

In deze non-fic­tie­ver­sie van The Truman Show is ieder­een zon­der het te weten een acteur, waar­bij Bing com­men­taar levert op (on)zichtbaarheid, onze obses­sie met ram­pen, onze over­ko­ken­de media­cul­tuur, iden­ti­teits­ver­lies en het heden­daag­se China.

Programma: Cis Bierinckx

Dragonfly eyes h 2017

Xu Bing

Dragonfly Eyes (Qing ting zhi yan)

CN • 2017 • 81' • colour • digital