Deze website maakt gebruik van Cookies.

Disassemblies 9: Guts / Gusts (gestations)

22.03’19
Sarah Browne Report to an Academy 2016 HD video 28 minutes Courtesy the artist 2
Report To An Academy © Courtesy Sarah Browne
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
€10
Enkel avondprogramma: €8 / €5 (reductie)

Geïnitieerd door de leden van Knowledge Is A Does (KIAD) en met bij­zon­de­re bij­dra­ges van Rory Pilgrim, Brendan Curtis en Sarah Browne pre­sen­te­ren we een selec­tie van video’s, per­for­man­ces en geluid­wer­ken. Disassemblies 9 is een lees­groep en een avond­vul­lend pro­gram­ma rond Vanessa Agard-Jones’ the­o­rie­vor­ming over licha­men in sys­te­men’ dat ze defi­ni­eert als bewe­gin­gen die ons van­uit onze inge­wan­den naar de ruim­te van glo­baal kapi­taal lei­den. Doorheen geluids­la­gen, spreu­ken en frag­men­ten ver­ken­nen we hoe bete­ke­nis en macht op een ande­re manier in kaart kun­nen wor­den gebracht.

Leesgroep: 16:00 / Avondprogramma: 20:00

Volledig pro­gram­ma: €10 (schrijf je in via info@​offoff.​be)
16:00 Leesgroep
18:00 Pauze
20:00 Programma van kortfilms

Avondprogramma: €8 / €5 (reduc­tie)
20:00 Programma van kortfilms

— — —

PROGRAMMA:

16:00
Reading group: Disassemblies 9 Reader
Kym Ward: One Of The Most Beautiful
Katharina Zimmerhackl: Poetic Equations (audio)

18:00 – PAUZE

20:00KORTFILMS
Karisa Senavitis: Data Feels
Kym Ward: Air/​Fire
Kym Ward: Gestation
Rory Pilgrim: Software Garden (excerpts)
Sarah Browne: Report To An Academy
Toon Fibbe: Too Big To Fail

Kym Ward Air Fire 4 2017 Courtesy the artist

Disassemblies 9 Reader

Reading group

Karisa Senavitis

Data Feels

GB • 2019 • 3' • colour • digital

Kym Ward

One Of The Most Beautiful

Performance

Kym Ward

Air/Fire

GB • 2017 • 4' • colour • digital

Gestation

GB • 2019 • 5' • colour • digital

Katharina Zimmerhackl

Poetic Equations (audio)

Rory Pilgrim

Software Garden (excerpts)

NL • 2016-2018 • 10' • colour • digital

Toon Fibbe

Too Big To Fail

Performance

Sarah Browne

Report To An Academy

GB • 2016 • 28' • colour • digital