Deze website maakt gebruik van Cookies.

Bioscopic Books: Final book presentation & screening

14.06’21
Boekvoorstelling1406 klein
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
Reserveren voor dit evenement is verplicht

In de foto’s, films, objec­ten en video­wer­ken van Sophie Nys, Tine Guns en Nicolas Provost wordt de taal van film niet zel­den het onder­werp. In het kader van het onder­zoeks­pro­ject Bioscopic Books werd hen dan ook gevraagd een zoge­naamd bio­sco­pisch boek’ te maken dat balan­ceert op de grens van het ver­ba­le en het visu­e­le, stil­stand en bewe­ging, tonen en ver­beel­den. In haar foto­boek kali­breert en visu­a­li­seert Tine Guns de band met haar broers aan de hand van de ster­ren. Sophie Nys maak­te dan weer een even eigen­tijd­se als his­to­risch getrou­we her­druk’ van Laurence Sterne’s boek Tristram Shandy uit 1759. Nicolas Provost ten­slot­te mon­teer­de zijn straat­fo­to­gra­fie tot een sus­pen­se ver­haal over kij­ken en beke­ken wor­den op de pagina’s van het boek.

Deze afslui­ten­de voor­stel­ling van de ten­toon­stel­ling Bioscopic Books is een samen­wer­king van LUCA School of Arts, Kunsthal Gent & Art Cinema OFFoff. De avond, in aan­we­zig­heid van Sophie Nys, Tine Guns en Nicolas Provost, brengt een afwis­se­ling van enke­le boek­voor­stel­lin­gen en film­ver­to­nin­gen. Het boek Alas van Sophie Nys wordt inge­leid door prof. dr. Peter de Voogd.

Peter de Voogd / Sophie Nys

Alas

Lecture

Tine Guns

Memory Blossoms

BE • 2011 • 11' • colour • digital

Tine Guns

Watching the Black between the Stars

Lecture

Nicolas Provost

Plot Point

BE • 2007 • 15' • colour • digital

Nicolas Provost

Savage

Lecture