Deze website maakt gebruik van Cookies.

Atelier OFFoff in Kunsthal Gent

27.01’19
Not blue tim choin
Not Blue © Tim Choin
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
Gratis
Event doorlopend van 15:00 tot 18:00

In 2019 wordt Kunsthal Gent de nieu­we uit­vals­ba­sis en vas­te stek van OFFoff. Tijdens de gro­te her­opening van Kunsthal pre­sen­teert OFFoff een pro­gram­ma vol verbin­dingen tus­sen cine­ma, radio en per­for­man­ce. Op zon­dag mani­fes­teert Atelier OFFoff zich met scree­nings, try-outs en per­for­man­ces, gebracht en gecu­reerd door kun­ste­naars betrok­ken bij het Atelier. Atelier OFFoff is een open, par­ti­ci­pa­tie­ve plek bin­nen OFFoff voor en door begin­nen­de film­ma­kers en kunstenaars.

Programma: Atelier OFFoff

Now This Is Living 0015903 Yonas Seyoum
Damascenes
Orienteering 1 Lucie Dolezalovakopie

Koen Blauwblomme

Wedding

BE • 1' • colour • digital

Lucie Doležalová

Orienteering

Performance

Tim Choin

Not blue

BE • 10' • colour • digital

Frederik Croene & Markéta de Borggraef

Damascenes, but only the Big Ones

Performance

Agnese Galiotto

Cain’s portrait

IT • 6'13" • colour • digital

The House With Lonely Animals

IT • 15' • colour • digital

Matthias Yzebaert (Club Mayz) & Yonas Seyoum

Dependent / Farewell Track / You Can’t Kill It

Performance

Manon De Sutter

Mijn zaad is zwart. Waar is de wereld?

BE • 15' • colour • digital

Celine Aernoudt

Plethora In Mountain Scene

BE • 7'52" • colour • digital

Yonas Seyoum

Now This Is Living

BE • 4' • colour • digital

Stine Sampers & Deveny Faruque

Dissecting Memories By Sound And Text

BE • 30' • colour • digital