Deze website maakt gebruik van Cookies.

Art, Artists and Film

30.11’15
Witch cradle
Witch’s Cradle Outtakes © Courtesy of Maya Deren and Lux
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

De strik­te schei­ding tus­sen kunst­dis­ci­pli­nes is ver­le­den tijd. In een con­ti­nue kruis­be­stui­ving inspi­re­ren, beïn­vloe­den en ver­ster­ken ver­schil­len­de kunst­vor­men elkaar, al kun­nen ze het ook niet laten om elkaar pro­be­ren af te troe­ven of de draak met elkaar te ste­ken. In het eer­ste deel van deze avond lich­ten we kun­ste­naars uit wiens prak­tijk als een amal­gaam van ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes kan gezien wor­den. Het twee­de deel draait exclu­sief rond Duchamp en diens qua­si onbe­grens­de prak­tijk. Vertrekkend uit Anémic Cinéma wordt zijn invloed op het werk van Maya Deren en Liliane Lijn geduid.

Conner Take the 5 10 2

Bruce Connor

Take the 5:10 to Dreamland

US • 1977 • 6' • b&w • 16mm

Harald Thys & Jos De Gruyter

Der Schlamm von Branst

BE • 2008 • 20' • colour • dvd

Marcel Duchamp

Anémic Cinéma

FR • 1926 • 7' • colour • 16mm

Maya Deren

Witch’s Cradle Outtakes

US • 1943 • 10' • b&w • 16mm

Liliane Lijn

What is the Sound of One Hand Clapping

GB • 1974 • 14' • colour • digital