Televizinho

Televizinho © Veridiana Zurita

05.12
’16 20:00

20:00

Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237, Gent

Televizinho is een doorlopend project van re-enactments van soap opera’s in verschillende contexten in Brazilië. De eerste editie vond plaats in 2014, toen Veridiana Zurita samenwerkte met de aan de rivier gelegen gemeenschap ‘Santa Isabel’ in het Amazonegebied. Gedurende 4 maanden woonde ze samen met verschillende families langs de rivier Tupana, at wat zij aten, sliep zoals zij deden, keek naar wat zij keken: soap opera’s. Elke avond keken ze samen naar een soap en kozen een scene die ze de volgende dag konden naspelen. Door de huizen van de deelnemers als filmsetting te gebruiken, namen de re-enactments de vorm aan van iets tussen fictie en documentaire. De manier waarop soaps taal en lichamelijkheid lijken te ordenen werd verstoord tijdens de re-enactments, tegelijktertijd eigenden de spelers zich andere vanzelfsprekendheden toe. Tijdens de screening, die de vorm aanneemt van een live-video-essay, zal de maakster een aantal van de beelden, ideeën, problemen en vragen m.b.t. het project delen.

Het verzamelde materiaal weerspiegelt het perspectief van een kunstenaar, van een amateur-actrice, van een Braziliaanse die daar tevens een buitenlander en een buitenstaander is, van een vrouw die niet kan ontsnappen aan haar ‘witheid’ en haar gelijkenis met specifieke modellen die in de soaps voorkomen, van een consument die strijdt tegen wat de media haar probeert op te leggen, van een burger in paniek over het immer voortdurende sociaal-politiek-juridisch-medisch stelsel in Brazilië, van een kind dat tijdens het diner veel te veel soaps bekeek met haar moeder …

Met de steun van het onderzoekscentrum van a.pass, Kunsten en Erfgoed, gehost door het Casa do Rio artistic residency programma.

Veridiana Zurita

Televizinho