Precipitation Mechanism

Dream Enclosure © Xin Ding

06.02
’17 20:00

20:00

Sphinx Cinema
Sint-Michielshelling 3, Gent

Art Cinema OFFoff is verheugd Hangjun Lee uit te nodigen voor de eerste vertoning van Koreaanse experimentele film in België. In dit tweedelig programma wordt de geschiedenis van de experimentele film in Korea sinds de jaren zestig getoond, naast een aantal hedendaagse creaties uit Azië. Samen onderzoeken de twee programma’s de relaties tussen de historische avant-gardes en hun blijvende invloed op hedendaags werk, ondanks belangrijke sociale en politieke veranderingen. Naast specifieke werken zal Lee zich richten op pioniersgroepen binnen de Koreaanse underground.

Hangjun Lee is een filmmaker, performer en curator gevestigd in Seoul, Zuid-Korea. Naast freelance curator is Lee programmadirecteur van EXiS Festival, een jaarlijks experimenteel film- en videoplatform dat sinds 2004 artistieke praktijken in film en video ondersteunt.

In-tae Kim

Korean Alphabet

In-tae Kim begon zijn carrière met het produceren van een aantal culturele en educatieve films voordat hij tussen 1967 en 1968 zijn studies aan de National Film Board of Canada begon. Bij NFBC produceerde hij Korean Alphabet, een educatieve film om het Koreaanse alfabet te onderwijzen, met een soundtrack van Norman McLaren. Via dit werk kunnen we een indruk krijgen van de reikwijdte van de Koreaanse cinema in de jaren zestig en een glimp opvangen van hoe nieuwe technologieën en experimentele technieken werden gebruikt om filmische concepten te verkennen, in dit geval binnen een pedagogische setting.

Korean Alphabet © In-tae Kim

Ku-lim Kim

The Meaning of 1/24 Second

Via de basisprincipes van film drukt The Meaning of 1/24 Second de harde realiteit uit waarmee de moderne mensheid wordt geconfronteerd en het gevoel van vervreemding dat voortkomt uit oncontroleerbare snelheid. Tijdsduur was een sleutelbegrip in Kim’s artistieke traject en de cinematografische vorm van deze film. Wegens technologische beperkingen was hij op dat moment niet in staat om de film te voltooien. Kim was zo bezorgd over de kwetsbaarheid van de filmprint, dat hij veel aanvullende elementen voor de première voorbereidde, waaronder dansers en meerdere diaprojectoren. Dit gegeven maakte van de filmpremière een multiprojectievoorstelling, eerder een ‘happening’ dan een filmvertoning. Dit artistieke gebaar wordt beschouwd als een van de eerste niet-normatieve filmische interventies in de Koreaanse geschiedenis van bewegende beelden.

Han Ok-hi

The Hole

Eén van Han Ok-hi’s gekende werken, The Hole, maakt gebruik van flicker, schuine hoeken, en cross-cutting van realiteit en fantasie om innerlijke beknelling en het verlangen naar bevrijding uit te drukken. Han Ok-hi’s The Hole, The Rope en Untitled experimenteerden niet alleen met filmische uitdrukkingsvormen, maar speelden ook een belangrijke rol in het protest tegen expressie in experimentele films en het artistieke protest tegen de sociale onderdrukking en censuur in het Korea van de jaren 70. Kaidu Group, waar Ok-hi Han optrad als voorzitter, werd in 1974 opgericht door zes kunstenaars die allen studeerden aan de Ewha Womans University. De leden van de Kaidu Group probeerden te protesteren tegen de manier waarop vrouwen in de Koreaanse cinema als passieve en negatieve objecten werden afgebeeld. Kaidu Group hield tussen 1974 en 1975 experimentele filmvertoningen, workshops en symposia. Sinds 1976 oefende elk lid haar onafhankelijke kunstpraktijk uit.

Lee Kun-yong

Event Logical

Als lid van de AG (Avant-garde Group) en leider van de groep Space & Time (ST) 1969-1980, hielp Lee Kun-yong de horizon te openen voor hedendaagse kunst in Korea door zijn experimentele benadering van conceptuele kunst, performance en installaties. Toen Lee in 1973 de achtste Biënnale van Parijs bijwoonde, veranderde de ervaring zijn denken grondig en begon hij het lichaam als een artistiek medium op zich te beschouwen. Hij concentreerde zich op uitvoeringen met betrekking tot ruimte, situatie, site en het lichaam, en gaf het de naam ‘evenement’; een grens trekkend tussen ‘happenings’ en zijn eigen praktijk. Van 1975 tot 1979 presenteerde Lee ongeveer 50 ‘evenementen’ op verschillende locaties en tentoonstellingen, en hoewel documentatie van Lee’s performances uiterst zeldzaam is, toont Event Logical een van deze evenementen.

Soon-ku Park

Reach for the Sky

De meeste onafhankelijke filmmakers hadden pas eind jaren tachtig toegang tot professionele filmtechnieken, aangezien al het materiaal werd gebruikt voor overheidsdoeleinden (propaganda etc.) of aan commerciële spelers werd gegeven. De meeste mensen die in de commerciële cinema werkten, werkten ook voor de National Film Production Company. Zo ook Park Soon-ku, die daar sinds het begin van de jaren zeventig als regisseur actief was. Velen die daar in het midden van de jaren tachtig werkten, bezochten de Verenigde Staten om film te studeren, waarbij ze zich vooral richtten op hoe nationale (sport)evenementen degelijk gedocumenteerd konden worden. Ter voorbereiding op de Olympische Spelen van 1988 in Seoul, maakten Park en andere regisseurs verschillende korte documentaires tijdens de Aziatische Spelen van 1986. Ze experimenteerden niet alleen met nieuwe technologie, maar ook met stijl en vorm. Reach for the Sky is een voorbeeld van een dergelijk experiment in een tijd van politieke en artistieke stilstand.

Lee Jang-wook

Surface of Memory, Memory on Surface

Deze film heeft de vorm van een persoonlijk dagboek. Lee Jang-wook creëerde nieuwe beelden uit zijn dagelijks leven met behulp van diverse chemische behandelingen van de pellicule. Deze seriële werken zijn ontstaan uit beproevingen die Lee had ondergaan, waarbij hij probeerde zijn eigen herinneringen te reconstrueren door het ‘geestesoog’ te verbinden met het ‘cameraoog’ en met de film zelf. De film is zo een dialoog met persoonlijke documentaire en de praktijk van alledag in de donkere kamer.

Surface Of Memory, Memory On Surface © Lee Jang-wook

Xin Ding

Dream Enclosure

Deze film markeert het begin van een serie ‘Noise Films’ die Xin Ding produceerde. Nadat hij in 2008 terugkeerde naar China, begon Ding te experimenteren met geluid: “Als DJ begon ik eerst donkere psytrance-muziek te draaien. Daarna begon ik mijn eigen geluidswerken te maken. Samen met mijn vrienden in Beijing startten we de noise band Liquid Palace. Elke paar maanden deden we geïmproviseerde noise-muziekoptredens in Beijing, waarbij ik ook films begon te maken. Het zijn reizen door verzonken gedachten, die proberen betekenis en kracht te genereren tussen de frames, shots en sequenties.”

Ip Yuk-yiu

Another Day of Depression in Kowloon

Another Day Of Depression In Kowloon is een virtuele etnografische studie en een digitaal portret van Hong Kong gezien door de lens van de hedendaagse populaire cultuur. De filmmaker voerde een jaar lang veldwerk uit en observeerde en documenteerde Hong Kong zoals gesimuleerd in de kaart Kowloon uit de populaire videogame Call Of Duty: Black Ops (2010). Another hackt en verwisselt de logica van het spel en verandert de gewelddadigheid in een reeks lege, griezelige en toch meditatieve tableaus, die een gevoel van schoonheid opwekken dat vaak over het hoofd wordt gezien tijdens de originele gameplay. Another combineert methodologieën uit zowel de observatie- als assemblagefilmtradities door vragen op te werpen over culturele representaties in hedendaagse populaire media, en creëert tegelijkertijd suggestieve metaforen voor een postkoloniaal Hong Kong door de herwerking van mediamateriaal.

Jon Lazam

The Three Enchantments

The Three Enchantments is een reisverslag van een buitenlandse getuige in de beginjaren van de Amerikaanse overheersing op de Filippijnen. De Filippijnen worden afgebeeld door de lichaamloze stem van een scherpzinnige vreemdeling in een fantasierijke toekomst. De stem vertelt met afstandelijke nieuwsgierigheid en plezier over zijn betrokkenheid bij de inboorlingen die opgroeien en sterven in saaie routine. Door realiteit en verbeelding te combineren, handelt deze video over de mensen en hun begoochelingen.

The Three Enchantments © Jon Lazam

In-tae Kim

Korean Alphabet

CA • 1967 • 7' • kleur • 16mm

Ku-lim Kim

The Meaning of 1/24 Second

KP • 1969 • 11' • kleur • 16mm

Han Ok-hi

The Hole

KP • 1974 • 9' • z/w • 16mm

Lee Kun-yong

Event Logical

KP • 1975 • 12' • kleur • digitaal

Soon-ku Park

Reach for the Sky

KP • 1986 • 10' • kleur • 35mm

Lee Jang-wook

Surface of Memory, Memory on Surface

US • 1999 • 23' • kleur & z/w • 16mm

Xin Ding

Dream Enclosure

CN • 2014 • 19' • z/w • digitaal

Ip Yuk-yiu

Another Day of Depression in Kowloon

HK • 2012 • 15' • kleur • digitaal

Jon Lazam

The Three Enchantments

PH • 2016 • 13' • kleur & z/w • digitaal