Otto Muehl – De gebroken spiegel

Zock Exercises © Estate Otto Muehl

09.11
’15 20:00

20:00

Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237, Gent

De performances van Otto Muehl, zoals Mama und Papa, Leda mit dem Schwan etc., werden vooral beïnvloed door de films van de Oostenrijkse experimentele filmmakers Kurt Kren en Ernst Schmidt Jr. Het filmische ‘Gesamtwerk’ van de Wiener Aktionisten beslaat een breed scala van documentaires met 8mm- en 16mm-opnamen van vroege performances (Funebre, Zock-Exercises), politiek-anarchistische verhalen (Investmentfond oder Erich kommt), tot de samen met Terese Schulmeister gemaakte films uit de tijd van de performance-analytische commune uit de jaren ’80. Vertrekkend vanuit de veranderende experimentele esthetiek van de Wieneraktionisten, biedt de samenstelling van het filmprogramma een samenvattende blik op de diversiteit in beeldspraak waarvan Otto Muehl zich bedient. Deze beeldspraak staat in oorzakelijk verband met de ontwikkeling van zijn performances met o.a. het menselijke lichaam, en grappige filmverhalen waarin de ideologie en de visie op kunst van Otto Muehl en de communeleden worden weergegeven.

Met lezing door Hubert Klocker, directeur van Sammlung Friedrichshof Zurndorn (Wenen). Hij is een specialist van het Wiener Aktionisme waarrond hij al meerdere grote tentoonstellingen cureerde. Sinds de jaren ’80 publiceert hij regelmatig over dit onderwerp.

Met de steun van het Österreichisches Kulturforum.

Zock Exercises © Estate Otto Muehl

Otto Muehl

Zock Exercises

AT • 1967 • 12' • kleur • stil • 16mm

Materialaktion Nr.3: Klarsichtpackung / Versumpfung in einer Truhe / Panierung eines weiblichen Gesässes / Wälzen im Schlamm

AT • 1963 • 8' • z/w • stil • digitaal

Funebre

AT • 1966 • 7' • kleur • stil • digitaal

Investmentfond oder Erich kommt

AT • 1970 • 12' • z/w • digitaal

Otto Muehl & Terese Schulmeister

Vincent

AT • 1984 • 85' • kleur • video8