Een avond rond Deimantas Narkevičius

The Head © LUX

14.11
’22 20:00

20:00

Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14, Gent

GRATIS TOEGANG!

Dit jaar richt het LUCA onderzoeksseminarie Minima Docta onder leiding van Wim Lambrecht en Jeroen Laureyns haar aandacht gedurende drie weken op de manier waarop standbeelden en vlaggen in de publieke ruimte al dan niet gecontesteerd worden.

Tijdens deze avond die samen met Art Cinema OFFoff tot stand kwam, richten we onze aandacht op drie films van de Litouwse filmmaker Deimantas Narkevičius – The Role of a Lifetime, Once in the XX Century, The Head en 20 July.2015 – waarin de ingrijpende manier waarop het post-Sovjettijdperk haar sporen naliet in het collectieve geheugen filmisch onderzocht wordt.

In een eerste film, Punishment Park (1971) van Peter Watkins, was het de sadistisch gedwongen verering van de Amerikaanse vlag die in deze docufictie het brandpunt van de aandacht vormde (24/10). In een tweede gespreksavond in BE-Part in Kortrijk zal het gaan over de problematische erfenis van de koloniale standbeelden in de Belgische publieke ruimte, naar aanleiding van de fotoreeks die Jan Kempenaers daarover maakte (21/11).

Inleiding: Wim Lambrecht (Opleidingshoofd Beeldende Kunsten LUCA School of Arts Gent)

In samenwerking met onderzoeksseminarie Minima Docta

The Head © LUX

Deimantas Narkevicius

The Role of a Lifetime

LT • 2003 • 17' • kleur & z/w • digitaal

Once in the XX Century

LT • 2004 • 8' • kleur • digitaal

The Head

LT • 2007 • 12' • kleur & z/w • digitaal