Dore O. (1946-2022)

12.09
’22 20:00

20:00

Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14, Gent

Tickets

€8 / €5 (reductie)

Deze vertoning is een eerbetoon aan het werk en de nalatenschap van een van Duitslands meest invloedrijke en baanbrekende experimentele filmmakers die begin maart 2022 helaas overleed. In de jaren zestig werd de schilder Dore O. de eerste vrouw die consequent en onafhankelijk werkte in de Duitse experimentele cinema. Als mede-oprichtster van de Hamburg Co-op was ze met haar toenmalige echtgenoot Werner Nekes actief betrokken bij het verkennen van nieuwe vormen van cinema. Ze volgde radicaal haar eigen weg en legde de basis voor een latere generatie vrouwelijke filmmakers door een brug te slaan tussen het persoonlijke en het esthetische, wars van de heersende structuralistische en feministische theorieën – een weigering die haar werk moeilijk in een hokje te plaatsen maakte en het uiteindelijk naar de marge duwde waar het weinig tot geen kritische aandacht kreeg.

Gedurende bijna 35 jaar en ondanks een algemene terugval in de experimentele film in de jaren 1970, ging Dore O. door met het nauwgezet creëren van een filmische realiteit die vooral ervaren wordt als een zinnelijke en suggestieve stroom van gelaagde beelden en geluiden die een staat tussen hypnose en luciditeit opwekken. Dore O. transformeerde schilderkunstige concepten in een uitgesproken filmtaal, gebruikmakend van een complexe montage in de camera of het opnieuw fotograferen van beelden, ritmische afwisseling tussen diepte en oppervlak, stilte en beweging om “een nieuwe architectuur van oude vormen te creëren” (Dore O.). Haar werk gaat verder dan het strikt persoonlijke of het formalistische en doorbreekt deze categorieën in zijn uiterst raadselachtige en ongrijpbare poëtica door nieuwe manieren van introspectie, bewustzijnstoestanden en vaag opgeroepen verhalen over te brengen vanuit de lagen van de filmpellicule.

In samenwerking met SHHH (9-11 september), het festival van Monokino dat op zaterdag 10 september om 16:00 een eerste luik van dit programma toont in De Grote Post in Oostende.  

De filmvertoning wordt persoonlijk gepresenteerd door Masha Matzke, filmrestaurator en -wetenschapper, Deutsche Kinemathek Berlin.

 

Dore O. & Werner Nekes

Jüm-Jüm

“Viable editing sequences, picture in picture; all in all, painted body and freedom.” – Dore O.

“The girl on the swing turns into a staccato movement, a light/color symbol of movement. We become detached from the girl and can see only visual rhythms.” – Stephen Dwoskin

Dore O.

Kaldalon

“A non-euclidean, ambiguously mangled and transfigured adventure film.” – Dore O.

“Dore O.’s Kaldalon, coming perhaps closest to the Brakhage aesthetic, is a very beautiful and complete work.” – Jonas Mekas

Dore O.

Blonde Barbarei

“A film for the liberation of sensuality, a film against the hospitalism of society.” – Dore O.

“What emerges across many of O.’s films is a mood, a stimmung, embodied in the appearance and disappearance of fleeting images, a sensorial experience metaphoric of a barely-remembered past. In Blonde Barbarei, for example, layers of superimposed windows shift from side to side and are accompanied by a repetitive musical score. […] The images seem to reference old movies and settings, but sometimes become even more disturbing… set in a West German historical context where its World War II past hovers as an absurd dream, a dip into mass amnesia, a ‘personal’ cinematic vision is presented with shifting cultural connotations.” – Vera Dika

Dore O.

Xoanon

“The sand painter blows things into pictures, shadows gather and dissolve.” – Dore O.

Dore O. & Werner Nekes

Jüm-Jüm

DE • 1967 • 9' • kleur • digitaal

Dore O.

Kaldalon

DE • 1971 • 45' • kleur • digitaal

Dore O.

Blonde Barbarei

DE • 1972 • 25' • ingekleurd & getint b&w • digitaal

Dore O.

Xoanon

DE • 1994 • 11' • kleur • 16mm