De keuze van Argos

L'Infirmière cannibale © Lucile Desamory

11.05
’15 20:00

20:00

Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237, Gent

Argos werd in 1989 opgericht met als doel het produceren, tonen en bewaren van kunstenaarsfilms. Hoewel in de collectie de focus ligt op de Belgische productie, is deze van in het begin internationaal gecontextualiseerd. 

Het door Argos voorgestelde programma is een anthologie van werken uit de eigen collectie, waarin kunstenaars op verschillende manieren hun fascinatie voor het occulte, het lichamelijke, het surreële en het erotische op een vaak onverbloemde manier in beeld brengen. Tegelijk blijkt uit elke video een kritische houding. Kritiek, niet enkel tegenover bepaalde maatschappelijke thema’s, maar ook kritiek tegenover het nog steeds onbenutte potentieel van film en video in onze mediacultuur.

The Painters © Nicolas Provost

Anne-Mie Van Kerckhoven

Adam of Eva in het paradijs

BE • 2004 • 24' • kleur • digitaal

Steve Reinke

I am fisting again

US • 2012 • 2' • kleur • digitaal

Living, loving, learning

US • 2010 • 26' • kleur • digitaal

Little Fagot

US • 1997 • 3' • kleur • digitaal

Lucile Desamory

L'Infirmière cannibale

BE • 1999 • 9' • kleur • 8mm

Messieurs Delmotte

Ass Dance

BE • 1993 • 1' • kleur • digitaal

Fränz und Kofön

BE • 2004 • 3' • kleur • digitaal

Emily Vey Duke

Being Fucked Up

CA • 2001 • 11' • kleur • digitaal

Hänzel & Gretzel

Low Membrane

FR • 1998 • 6' • kleur • digitaal

Nicolas Provost

The Painters

BE • 2013 • 4' • kleur • digitaal

Alison Murray

Kissy Suzuki Suck

GB • 1992 • 19' • kleur & z/w • digitaal

Elizabeth Lecompte

Rhyme 'Em to Death

US • 1993 • 11' • z/w • 16mm

Isabelle Nouzha

Azzazin #1

BE • 2002 • 7' • z/w • stil • super8