Deze website maakt gebruik van Cookies.

Michael Snow (1928-2023) – Rameau’s Nephew (16mm)

26.03’23
Rameau 1 1
Zwarte Zaal KASK
Louis Pasteurlaan 2
Gent
€6 / €4 (reductie)

Met het over­lij­den van Michael Snow ver­dween begin dit jaar een van de voor­naams­te figu­ren uit de avant-gar­de cine­ma. Kort voor zijn dood stem­de de schalk­se 94-jari­ge in de beruch­te Sight and Sound-poll met de bes­te films aller tij­den nog op drie van zijn eigen klas­sie­kers: Wavelength (1967), La Région Centrale (1971) en het slechts zel­den ver­toon­de Rameau’s Nephew.

Rameau’s Nephew schetst in 25 epi­so­des een reeks mis­luk­te pogin­gen van de fic­tie­ve regis­seur Wilma Schoen (een ana­gram van Michael Snow) om een ech­te tal­king pic­tu­re” te maken. Absurditeiten sta­pe­len zich op: spe­lers wor­ste­len met hun tekst, de klank­band ont­spoort en de wezen­lij­ke rela­tie tus­sen geluid en beeld wordt in twij­fel getrok­ken door Snows heer­lijk naïe­ve en speel­se blik. Ondertussen pas­seert de crè­me de la crè­me van de eigen­tijd­se avant-gar­de de revue: Chantal Akerman, Babette Mangolte, Jonas Mekas, Nam June Paik, Annette Michelson, P. Adams Sitney, Amy Taubin, Joyce Wieland en ande­ren. Rameau’s Nephew is uit­put­tend, zowel in leng­te als in gees­tig­heid, en laat de kij­ker ach­ter in een staat van dui­ze­ling­wek­kend genot en ont­zag. Snow omschreef zijn film­ver­sie van Denis Diderots gelijk­na­mi­ge sati­ri­sche roman als een muzi­ka­le kome­die” en het Harvard Film Archive houdt het op een soort rema­ke van een Jacques Tati-film, gescript door Ludwig Wittgenstein.”

An achie­ve­ment of the ori­gi­na­li­ty and bril­li­an­ce of Wavelength. Snow embra­ces the pro­blems on inti­ma­cy of lan­gu­a­ge and thought with such vari­e­ty, cla­ri­ty and inven­ti­on and high humour that again he see­ms to have made a film out of which an enti­re futu­re move­ment could be mined.” — P. Adams Sitney

Michael Snow’s Rameau’s Nephew Etc. makes me cra­zy, makes the top of my head go fly­ing off. I have a need of its par­ti­cu­lar rege­ne­ra­ti­ve insa­ni­ty at least once a month.” — Amy Taubin

Filmprint: Cinédoc Paris Films Coop

Deze her­den­king wordt voor­zien van een gepas­te inlei­ding en zon­dag­se koffietafel”/bar.

De ver­to­ning gaat uit­zon­der­lijk door in de Zwarte Zaal op de KASK-site. In samen­wer­king met KASKcinema en X‑Ray (KASK Mediakunst).

Rameau 3 1
Rameau 0 1
Rameau 2 1

Michael Snow

Rameau’s Nephew by Diderot (Thanx to Dennis Young) by Wilma Schoen

CA • 1974 • 270' • colour • 16mm