Deze website maakt gebruik van Cookies.

João César Monteiro: Snow White + Tibaldus

06.11’23
Snow White1

Branca de Neve (Snow White)

Art Cinema OFFoff 
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent

€8 / €5 (reductie)

De Portugese film­ma­ker João César Monteiro houdt zich ver weg van de visu­e­le weel­de van zijn eer­de­re films met deze unie­ke bewer­king van het anti-sprook­je van de radi­ca­le Zwitserse schrij­ver Robert Walser. Het scherm blijft bij­na de gehe­le speel­duur zwart om te focus­sen op de stem­men van Sneeuwwitje, de prins, de konin­gin en de jager, die ver­wik­keld zijn in een wijd­lo­pig debat over lief­de, vrije wil en de gebeur­te­nis­sen die lei­den tot de nood­lot­ti­ge aan­slag op het leven van het meis­je. Ondanks de visu­e­le sober­heid is Branca de Neve (Snow White) bezield door de indrin­gen­de beel­den waar­mee de film opent – de beruch­te zwart-wit­fo­to’s van Walser die op ach­ten­ze­ven­tig­ja­ri­ge leef­tijd dood in de sneeuw ligt na zijn hart­aan­val bui­ten een Zwitsers sanatorium.

Voor het betre­den van de film­zaal speelt the­a­ter­col­lec­tief tibal­dus in de zaal­kerk een scè­ne (ca. 15′) uit Robert Walsers vers­dra­ma Schneewittchen (1901), één van de oncon­ven­ti­o­ne­le Fairy Tales die hij naast Aschenbrödel (Cinderella, 1901) en Dornröschen (Thorn Rose, Sleeping Beauty1920) schreef. Tibaldus werd in 2009 opge­richt door Simon De Winne, Hans Mortelmans en Timeau De Keyser tij­dens hun oplei­ding aan het KASK. Met Yvonne, Prinses van Bourgondië (2016), Het Huwelijk (2018) en Operette (2021) maak­ten ze onder meer een tri­lo­gie rond de Poolse schrij­ver Witold Gombrowicz. Momenteel zijn ze aan de slag met het werk van Robert Walser. 

35mm-print: Cinemateca Portuguesa, met Engelse live-onder­ti­te­ling
Een zwart cel­lu­loid­beeld kan digi­taal niet wor­den nage­bootst. Dit is dus de eni­ge manier om de film echt te zien”.

Snow White is one of the most pro­found cre­a­ti­ons and one that is enough on its own to explain why the most play­ful of all wri­ters was a favo­ri­te author of the mer­ci­less Franz Kafka. Robert Walser starts whe­re the fairy tales stop. And if they are not dead, they live now.’ Walser shows how they live.” (Walter Benjamin)

Dat Disney dit najaar zijn 100ste ver­jaar­dag viert, is puur toeval. 

Fk2h K9 Xg AAU3 Yx

Robert Walser, Herisau, 25 December 1956

Snow White6

João César Monteiro at the end of the film

Tibaldus

Robert Walser, Schneewittchen

Performance

João César Monteiro

Branca de Neve

PT • 2000 • 75' • colour & b&w • 35mm • pt • en sub