Deze website maakt gebruik van Cookies.

Ute Aurand: Here and Now

27.10’14
To be here
To be here © Ute Aurand
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

De eer­ste mono­gra­fi­sche pre­sen­ta­tie in België van het werk van Ute Aurand. Sinds de jaren 1980 is zij een cen­tra­le figuur in de Berlijnse expe­ri­men­te­le film­we­reld. Geïnspireerd door Margaret Tait, Marie Menken en Jonas Mekas viert zij in haar 16mm-films artis­tie­ke spon­ta­ni­teit en impro­vi­sa­tie, leven­dig­heid en pre­sen­tie. Een selec­tie intie­me por­tret­ten van één van de belang­rijk­ste dag­boek­fil­mers’ van van­daag. Gastcurator María Palacios Cruz brengt de cine­as­te naar OFFoff.

Ute Aurand & Ulrike Pfeiffer

OH! die vier Jahreszeiten

DE • 1988 • 20' • colour • 16mm

Ute Aurand

Am Meer

DE • 1998 • 3' • colour • 16mm

Susan + Lisbeth

DE • 2012 • 7' • colour • 16mm

To be here

DE • 2013 • 38' • colour • 16mm