Deze website maakt gebruik van Cookies.

Frankrijk in focus: Juke-Film-Box

03.11’14
Gaelle Rouard
Juke-Film-Box © Gaelle Rouard
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Gaelle Rouard is alom­te­gen­woor­dig op expe­ri­men­te­le kunst­plat­for­men en alter­na­tie­ve film­fes­ti­vals. Ze behan­delt de pel­li­cu­le che­misch tot er een totaal nieuw kunst­werk ont­staat. Haar live per­for­man­ces zijn vaak cross-overs met muziek en impro­vi­sa­tie. Vanuit Grenoble zakt ze af voor een spet­te­ren­de pre­mi­è­re: Juke- Film-Box. Ze gaat in de clinch met twee 16mm-pro­jec­to­ren en cre­ëert won­der­lij­ke geluids­ef­fec­ten. Het resul­taat is tel­kens anders, maar sowie­so pure magie!

508

Gaëlle Rouard

Juke-Film-Box

FR • 2014 • 60' • colour • 16mm