Deze website maakt gebruik van Cookies.

Films on Art: Reflections on Philippe Vandenberg

12.12’18
47388827 2053149064770123 6487200332811075584 n
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Met Films on Art pre­sen­teert OFFoff een reeks docu­men­tai­res over kunst en kun­ste­naars. Cineasten geven stem aan hun fas­ci­na­tie voor een kun­ste­naar, zoe­ken een cine­ma­to­gra­fi­sche ver­ta­ling van diens werk of nemen de beel­den­de kun­sten als aan­lei­ding voor eigen vorm­ex­pe­ri­men­ten. De came­ra is meer dan een didac­tisch hulp­stuk, maar daagt uit, sen­su­a­li­seert en maakt kunst­wer­ken onder­deel van een levend museum.

Voor Films on Art: Reflections on Philippe Vandenberg wordt er via het medi­um film gere­flec­teerd op de kun­ste­naar Philippe Vandenberg. Met de tri­lo­gie Les Trois Lettres han­delt Guillaume Vandeberghe over zijn vader Philippe Vandenberg. Julien Vandevelde maakt uit het stand­punt als vriend een docu­men­tai­re over de kunstenaar.

Programma: Atelier OFFoff


Guillaume Vandenberghe

La Lettre au Nègre

BE • 2003 • 9'30" • colour • digital

Jardin noir

BE • 2008 • 14' • b&w • digital

L’âme est vagabonde

BE • 2009 • 9'30" • colour • digital
Een brief van Philippe Vandenberg over zijn gedach­ten en gevoe­lens op een bepaal­de tijd in zijn car­ri­è­re, gevolgd door een duis­te­re trip door schil­de­rij­en, schet­sen en de stu­dio van Philippe Vandenberg, en een docu­men­tai­re over de dood van Philippe Vandenberg.
Lame est vagabonde
L'âme est vagabonde © Estate Philippe Vandenberg

Julien Vandevelde

A Painter is as Oedipus on the Road

BE • 2004 • 50' • colour • digital
Een docu­men­tai­re, geïn­spi­reerd door de direct cine­ma, over Philippe Vandenberg in zijn atelier.

Guillaume Vandenberghe

La Lettre au Nègre

BE • 2003 • 9'30" • colour • digital

Jardin noir

BE • 2008 • 14' • b&w • digital

L’âme est vagabonde

BE • 2009 • 9'30" • colour • digital

Julien Vandevelde

A Painter is as Oedipus on the Road

BE • 2004 • 50' • colour • digital