Deze website maakt gebruik van Cookies.

De keuze van Argos

11.05’15
Infirmiere cannibale
L'Infirmière cannibale © Lucile Desamory
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Argos werd in 1989 opge­richt met als doel het pro­du­ce­ren, tonen en bewa­ren van kun­ste­naars­films. Hoewel in de col­lec­tie de focus ligt op de Belgische pro­duc­tie, is deze van in het begin inter­na­ti­o­naal gecon­tex­tu­a­li­seerd. 

Het door Argos voor­ge­stel­de pro­gram­ma is een antho­lo­gie van wer­ken uit de eigen col­lec­tie, waar­in kun­ste­naars op ver­schil­len­de manie­ren hun fas­ci­na­tie voor het occul­te, het licha­me­lij­ke, het sur­re­ë­le en het ero­ti­sche op een vaak onver­bloem­de manier in beeld bren­gen. Tegelijk blijkt uit elke video een kri­ti­sche hou­ding. Kritiek, niet enkel tegen­over bepaal­de maat­schap­pe­lij­ke thema’s, maar ook kri­tiek tegen­over het nog steeds onbe­nut­te poten­ti­eel van film en video in onze mediacultuur.

The Painters

Anne-Mie Van Kerckhoven

Adam of Eva in het paradijs

BE • 2004 • 24' • colour • digital

Steve Reinke

I am fisting again

US • 2012 • 2' • colour • digital

Living, loving, learning

US • 2010 • 26' • colour • digital

Little Fagot

US • 1997 • 3' • colour • digital

Lucile Desamory

L’Infirmière cannibale

BE • 1999 • 9' • colour • 8mm

Messieurs Delmotte

Ass Dance

BE • 1993 • 1' • colour • digital

Fränz und Kofön

BE • 2004 • 3' • colour • digital

Emily Vey Duke

Being Fucked Up

CA • 2001 • 11' • colour • digital

Hänzel & Gretzel

Low Membrane

FR • 1998 • 6' • colour • digital

Nicolas Provost

The Painters

BE • 2013 • 4' • colour • digital

Alison Murray

Kissy Suzuki Suck

GB • 1992 • 19' • colour & b&w • digital

Elizabeth Lecompte

Rhyme ‘Em to Death

US • 1993 • 11' • b&w • 16mm

Isabelle Nouzha

Azzazin #1

BE • 2002 • 7' • b&w • super8