Art Cinema OFFoff vzw


Administratie:
Vrouwebroersstraat 6

B-9000 Gent

Cinemazaal:
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent

Contact:
+32 (0)496 47 18 44

info@offoff.be

Tickets:
Te koop aan de kassa (enkel cash).
Reserveren is niet mogelijk (tenzij anders vermeld).

Team

Artistieke Raad:

 • Isolde Vanhee, voorzitter
 • Sven Dehens
 • Godart Bakkers
 • Cis Bierinckx
 • Dany Deprez
 • Gawan Fagard
 • Sofie Verdoodt
 • Maurits Wouters

Organisatie / Zakelijk Beleid:

 • Ruben Demasure

Raad van Bestuur:

 • Isolde Vanhee, voorzitter
 • Sofie Crabbé
 • Jef Declercq
 • Dany Deprez
 • Isabel Devriendt
 • Marjoleine Maes
 • Ans Mertens
 • Jan Peeters
 • Bieke Vanlerberghe
 • Joris Verdoodt

Partners

Met steun van

 • VAF – Vlaams Audiovisueel Fonds
 • Vlaamse Overheid
 • Stad Gent
VAF Logo
Flanders Logo
Gent Logo

Graphic design & Webdesign:
Joris Verdoodt & Mathieu Serruys


Art Cinema OFFoff

Art Cinema OFFoff is een vertoningsplatform voor experimentele cinema en audiovisuele kunst. Telkens weer zoekt OFFoff naar die films uit verleden en heden die cinematografische en (non)narratieve experimenten aangaan, daarbij een radicale vormentaal of een afwijkend discours niet schuwen, en wel vaker tussen cinema en de andere kunsten in laveren. De protagonisten van de avant-garde cinema worden gekoesterd. Tegelijk wordt de klassieke canon geactualiseerd en geconfronteerd met ‘vergeten’ films, nieuwe media, hedendaagse stemmen en dwarse perspectieven.

Kunsthal Gent is de vaste vertoningsplek en uitvalsbasis van OFFoff. Daarnaast vertoont OFFoff films op diverse locaties in Vlaanderen en werkt daartoe graag samen met filmmakers, kunstenaars, curatoren en culturele partners uit binnen- en buitenland. Geregeld worden programmareeksen gekaderd met lezingen, discussies, workshops, educatieve projecten en publicaties.

Films en audiovisuele kunstwerken worden zoveel mogelijk op hun originele dragers vertoond, bestudeerd en bediscussieerd. OFFoff onderzoekt wat het audiovisuele medium vandaag kan betekenen, zowel in zijn materiële verschijningsvorm, zijn reflectieve kracht en zijn emancipatorisch potentieel. OFFoff geeft bijzondere aandacht aan Vlaamse en Belgische tradities, maar zoomt ook in op internationale oeuvres of cinemalanden met een eigenzinnig filmgebeuren.


Partners

Met steun van

 • VAF – Vlaams Audiovisueel Fonds
 • Vlaamse Overheid
 • Stad Gent
VAF Logo
Flanders Logo
Gent Logo

Graphic design & Webdesign:
Joris Verdoodt & Mathieu Serruys