Johann Lurf: Twelve Tales Told

EMBARGO © Johann Lurf

Op het moment dat ★, de eerste langspeelfilm van Johann Lurf (1982), na een première op het Sundance Film Festival op verschillende festivals in Europa wordt vertoond, organiseren OFFoff en BOZAR een retrospectieve rond het werk van de Oostenrijkse filmmaker. In Lurfs films versterken de cinematografische en de stedelijke ruimte elkaar zodat je tegelijk een louter filmische werkelijkheid en een puur landschap ervaart.

In EMBARGO verkent de camera een opslagterrein bij nacht. Er zijn geen mensen, enkel verlichte loodsen, parkeerplaatsen en fabriekshallen. Deze kille, anonieme locatie wordt in beeld gebracht met behulp van time-lapsefotografie; camerabeelden volgen elkaar ritmisch op en de anonieme ruimte wordt vanuit verschillende standpunten vastgelegd. Deze ogenschijnlijk louter cinematografische ervaring wint aan betekenis wanneer de kijker weet dat deze plekken knooppunten van de internationale wapenhandel zijn. De filmische setting wordt zo het decor van sinistere praktijken en de duistere kant van het globale kapitalisme. De onderdompeling in de filmische ruimte wordt nog versterkt wanneer de films in 3D worden getoond.

Lurfs films zijn integere beschouwingen, een vorm van poëtisch activisme met een dosis humor. Zo bv. A to A (Kreis Wr.Neustadt), waarin Lurf vanop zijn scooter een honderdtal rotondes in geïndustrialiseerd Oostenrijk filmt. De vaak zonderlinge ontwerpen van de rotondes worden consequent in een ronde beweging gefilmd, wat mede door het monotone gebrom van de scooter lachwekkend wordt, terwijl een even bizarre als ontnuchterende staalkaart van een verstedelijkt niemandsland aan je oog voorbij gaat.

Johann Lurf is bij de vertoning aanwezig voor een vraaggesprek na de voorstelling.

Met de genereuze steun van het Oostenrijks Cultureel Forum.

Op 27 februari vertonen we in BOZAR ★, de eerste langspeelfilm van Lurf, in aanwezigheid van de artiest.

Picture Perfect Pyramid © Johann Lurf

Johann Lurf

Twelve Tales Told

AT • 2014 • 4' • kleur • digitaal

A to A (Kreis Wr. Neustadt)

AT • 2011 • 5' • kleur • digitaal

EMBARGO

AT • 2014 • 10' • kleur • digitaal

RECONNAISSANCE

AT • 2012 • 5' • kleur • stil • digitaal

Picture Perfect Pyramid

AT • 2013 • 5' • kleur • stil • 16mm

Capital Cuba

AT • 2015 • 10' • kleur • stil • digitaal

12 Explosions

AT • 2008 • 7' • kleur • digitaal

The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog

AT • 2009 • 3' • kleur • digitaal