Sculpturen Spiegelen

It for Others © Courtesy of Duncan Campbell and LUX

16.11
’15 20:30

20:30

Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237, Gent

Chris Marker gebruikt in zijn essayistisch werk Les Statues meurent aussi sculpturen als veelbetekenende bakens van de Afrikaanse cultuur. Een cultuur die zijn grootsheid toont en een cultuur die door het imperialisme zijn glans verliest. De film gaat over de ander, over ons, en over hoe we samen verder kunnen. Duncan Campbell stapte met It for Others in de voetsporen van Chris Marker en won met dit werk prompt de Turner Prize in 2014.

Chris Marker & Alain Resnais

Les Statues meurent aussi

FR • 1953 • 30' • z/w • 35mm

Duncan Campbell

It for Others

IE • 2013 • 54' • kleur & z/w • digitaal