Première: Sculture Nel Tempo

Sculture Nel Tempo © Dany Deprez & Jan Peeters

17.12
’19 20:00

20:00

Sphinx Cinema
Sint-Michielshelling 3, Gent

Tickets

€ 0 Bestel

Toegang is gratis, gelieve je plaatsen te reserveren.

Sculture Nel Tempo is een documentaire over kunstenaar Philip Van Isacker, die meteen ook op zoek gaat naar het wezen van de beeldhouwkunst. De term beeldhouwkunst heeft de ongemakkelijke bijklank van een beperking, het houwen van een beeld, iets wat ook niet meer overeenkomt met wat beeldhouwers nu meestal doen. Is het aanbrengen van een woord op een muur, of een reeks woorden die een zin vormen, zoals bij voorbeeld Lawrence Weiner doet, ook niet het product van een beeldhouwer? Zijn handeling getuigt immers van een resumerende visie op de werkelijkheid, de werkelijkheid proberen te vatten in zijn kern, zonder uitweidingen. Dat is de essentie van de beeldhouwkunst, eerder dan het houwen van een beeld of iets wat daar op lijkt.

Voorafgaand aan de film is er om 18.30 uur een gesprek tussen Philip Van Isacker en Marta Dziewańska i.s.m. LUCA School of Arts en Minima Docta.

De film is online beschikbaar via dalton.be: https://www.dalton.be/documentaires/video/sculture-nel-tempo

Dany Deprez & Jan Peeters

Sculture Nel Tempo

BE • 2019 • 60' • kleur • digitaal