Kenneth Anger & Mike Kuchar

Invocation of my Demon Brother © Kenneth Anger

09.02
’15 20:00

20:00

Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237, Gent

De eerste experimentele films van Amerika situeren we in het Los Angeles van net na de Tweede Wereldoorlog. Europese surrealisten vestigden zich al voor de oorlog in Hollywood en hun invloed op de Amerikaanse kunstenaars wordt zichtbaar in het vroege werk van Anger. 

Naast de cineasten aan de West Coast, lagen beeldenstormers uit New York mee aan de basis van ‘het nieuwe artistieke tijdperk’. Mike Kuchars eerste film Sins Of The Fleshapoids was wellicht even invloedrijk in de Amerikaanse cinema als het werk van Anger. Hoewel de verschillen duidelijk zijn, vertonen beide avant-gardes ook enkele zeer treffende overeenkomsten. Met name de typische ‘sixties esthetiek’ en de nadrukkelijke seksualiteit. Sins Of The Fleshapoids speelt zich één miljoen jaar in de toekomst af. De mensen zijn lui geworden doordat antropomorfe androids al het werk voor hen doen. De android mag dan wel ondergeschikt zijn aan de mens, toch komen ze na een heimelijke romance in opstand tegen hun onderdrukker.

Sins of the Fleshapoids © Filmmakers Coop

Kenneth Anger

Invocation of My Demon Brother

US • 1969 • 11' • kleur • 16mm

Mike Kuchar

Sins of the Fleshapoids

US • 1965 • 43' • kleur • 16mm