Films on Art: Julien Vandevelde

25.03
’18 18:00

18:00

Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237, Gent

Met Films on Art presenteert OFFoff een reeks documentaires over kunst en kunstenaars. Cineasten geven stem aan hun fascinatie voor een kunstenaar, zoeken een cinematografische vertaling van diens werk of nemen de beeldende kunsten als aanleiding voor eigen vormexperimenten. De camera is meer dan een didactisch hulpstuk, maar daagt uit, sensualiseert en maakt kunstwerken onderdeel van een levend museum.

Julien Vandevelde (°1942) is fotograaf en cineast. Hij was docent aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent (KASK). Naast lesgever was hij ook freelance fotograaf, vooral actief in de theater-, de architectuur- en de kunstwereld. In 1998 richtte hij Cavalier Seul op, een onafhankelijk atelier voor fotografie en documentaire film. OFFoff toont twee van zijn kunstdocumentaires voor het S.M.A.K.: De Opening en Over the Edges.

programma: Atelier OFFoff

Julien Vandevelde

De Opening

Veertien dagen lang zat cineast Julien Vandevelde kunstpaus Jan Hoet op de hielen terwijl hij de eerste tentoonstelling in het S.M.A.K. opstelde. Volgens de beste traditie van de Direct Cinema was er geen scenario en liet Vandevelde zijn camera het werk doen. Door de minimale regie ontstaat er een vertrouwelijke relatie tussen Jan Hoet en de filmmaker. De toeschouwer wordt zo getuige van het gevecht van de conservator met zijn collectie, wat soms tot hilarische momenten leidt. De film van Vandevelde is een eerlijk, emotioneel en bij momenten ook ontluisterend portret van Jan Hoet en zijn medewerkers, die in weinig tijd en in soms moeilijke omstandigheden de tentoonstelling realiseerden.

Julien Vandevelde

Over The Edges

Over The Edges is een vinnige, grappige en ontroerende film over de gelijknamige tentoonstelling die al tijdens de opbouw heel wat tumult veroorzaakte in de stad. Niet alleen de kunstenaars komen in beeld, maar vooral ook het publiek dat zich indertijd verbaasde over al die grote vrachtwagens en hijskranen om de werken te installeren. En toen moest de rel nog losbarsten rond de universiteitsaula. Wat moesten ze denken van met gedroogde ham beplakte zuilen? Uit meer dan 30 uren opnamemateriaal werd een film van ongeveer één uur gemonteerd die veel verschillende facetten van het evenement belicht. Door radicaal te kiezen voor improvisatie en door overbodige franjes te mijden, wint de documentaire aan spontaniteit en directheid.

Julien Vandevelde

De Opening

BE • 2009 • 72' • kleur • digitaal

Julien Vandevelde

Over The Edges

BE • 2011 • 58' • kleur • digitaal