Film en Sculptuur

Spiral Jetty © Light Cone

26.10
’15 20:00

20:00

Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237, Gent

Dit programma bestaat uit enkele aan beeldhouwkunst gewijde documentaires zoals de baanbrekende Kulturfilm van Curt Oertel over de laatromaanse en vroeggotische architectuur en sculptuur van de Dom van Naumburg. Ein Lichtspiel kan eveneens als een documentaire film worden beschouwd waarin Moholy-Nagy de werking van zijn kinetische sculptuur illustreert. Tezelfdertijd wordt sculptuur door Moholy-Nagy volledig door het medium film getransformeerd tot een gehele nieuwe kunstvorm. Ook Robert Smithson probeerde in The Spiral Jetty een cinematografische vorm uit die inspeelt op zijn gelijknamige sculpturale ingreep in het landschap van Utah. In Lo sguardo di Michelangelo evoceert de beroemde regisseur Michelangelo Antonioni zijn ontmoeting met het grafmonument van paus Julius II van Michelangelo Buonarrotti.

Gecureerd door Steven Jacobs, kunsthistoricus gespecialiseerd in artistieke visualisatie van architectuur, steden en landschappen in film en fotografie. Hij doceert aan U Gent en heeft heel wat publicaties op zijn naam.

Thorvaldsen © DFI

Laszlo Moholy-Nagy

Ein Lichtspiel: Schwarz, Weiss, Grau

DE • 1930 • 6' • z/w • stil • 35mm

Curt Oertel & Rudolf Bamberger

Die steinernen Wunder von Naumburg

DE • 1932 • 21' • z/w • 35mm

Carl Theodor Dreyer

Thorvaldsen

DK • 1949 • 10' • z/w • bluray

Robert Smithson

Spiral Jetty

US • 1970 • 35' • kleur • stil • 16mm

Michelangelo Antonioni

Lo Sguardo di Michelangelo

IT • 2004 • 15' • kleur • digitaal