Bioscopic Books

Mum’s Cards © Courtesy of Luke Fowler and LUX, London

24.04-
13.06
’21 20:00

20:00

Kunsthal Gent
Lange Steenstraat 14, Gent

Tickets

Gratis Bestel

Reserveer je tijdslot voor de tentoonstelling door hierboven op 'Bestel' te klikken.

In het kader van de Art Book Fair hernemen we in de lente van 2021 Bioscopic Books: een tentoonstelling die gekoppeld wordt aan filmvertoningen. De films onderzoeken de relatie tussen wat gezegd/geschreven kan worden en wat getoond/tentoongesteld.

Films keken vaak naar boeken, maar boeken keken vaak ook terug. De tentoonstelling  ‘Bioscopic Books’ brengt kunstenaarsboeken uit verleden en heden die impliciet of expliciet naar het medium film refereren. Het is geen toeval dat kunstenaarsboeken emancipeerden tot autonome kunstobjecten kort na het ontstaan van cinema. Terwijl schilderkunst en fotografie film benijdden voor zijn bewegende beelden en narratieve krachten, omarmde het kunstenaarsboek volledig het cinematografische potentieel. Zo experimenteerde het kunstenaarsboek met nieuwe mogelijkheden om betekenis en vorm te creëren in sequenties, niet alleen in woorden, maar ook en voornamelijk met beelden. Op hun beurt ontdekten filmmakers hoe verscheidende combinaties van beelden en complexe camerabewegingen de pagina’s van het boek in beeld kunnen brengen.

In Kunsthal Gent zullen meer dan 60 boeken tentoongesteld worden, zorgvuldig geselecteerd door foto- en kunstenaarsboekenexperts. Voor deze gelegenheid maken Tine Guns, Sophie Nys en Nicolas Provost elk een nieuw kunstenaarsboek. Daarnaast worden ook drie films van deze kunstenaars getoond in de tentoonstellingsruimte. Deze films beslechten de dialoog tussen film en boek.   

Opening tentoonstelling: 24 april 2021, 20:00 / De tentoonstelling is te bezichtigen in het weekend van 11:00 tot 18:00.

Bioscopic Books is een samenwerking tussen LUCA School of Arts, Kunsthal Gent & Art Cinema OFFoff.
Concept: Tine Guns, Inge Ketelers & Isolde Vanhee

Laszlo Moholy-Nagy

Do Not Disturb

Beïnvloed door industriële vormgeving en reclame, maakte Moholy-Nagy deze film met een groep hipsterstudenten aan het Institute of Design in Chicago. Een duistere atmosfeer doorbreekt het stijlvolle, abstracte  landschap, vol gesatureerde kleuren, lichtgels, split screens, prisma’s en een myriade aan andere trucs. Dit alles met de panache en het enthousiasme dat we van Moholy-Nagy gewoon zijn.

Marcel Mariën

L’imitation du cinéma

Today, Easter of this holy Year,
Here, in the basilica of Notre-Dame in Paris,
I accuse the Universal Catholic Church of the mortal hijacking of our living energies to the profit of an empty heaven;
I accuse the Catholic Church of piracy;
I accuse the Catholic Church of having infected the world with its mortuary morality,
of being the canker sore on this decomposed western civilization.
Verily I say unto thee; God is dead.
We puke up the agonizing insipidness of your prayers,
because your prayers have so generously manured the battlefields of our Europe.
Go forth into the tragic and exultant desert of this land where God is dead,
and run your naked hands through the earth again,
your proud hands,
your hands free of prayer.
Today, Easter of this holy Year,
Here, in the basilica of Notre-Dame in Paris,
we proclaim the death of the Christ-God in order
that Man might live at last.
– Marcel Mariën

L’Imitation du cinéma © Coll. Province de Hainaut, en dépôt au BPS22, Charleroi (BE)

Luke Fowler

Mum's Cards

Mijn moeder is socioloog . Ze kwam naar Glasgow uit het zuiden van Engeland in de jaren 1960s om er te werken aan de vakgroep politieke wetenschappen van Glasgow University. Na een aantal jaren richtten de sociologen hun eigen vakgroep op waar ze les gaf tot ze op pensioen ging. Hoewel de universiteit haar een eigen computer gaf, bleef ze steekkaarten gebruiken om notities te maken bij de boeken en artikels die ze las. Nu dat ze geen kantoor meer heeft, is haar huis gevuld met schoendozen en archiefkasten met daarin deze steekkaarten. Mijn moeder was afwezig op de dag dat ik deze film opnam; het interview het geluid werden later opgenomen.
– Luke Fowler (vrij vertaald)

Laszlo Moholy-Nagy

Do Not Disturb

US • 1945 • 19' • kleur • 16mm

Marcel Mariën

L’imitation du cinéma

BE • 1959 • 35' • z/w • 16mm

Luke Fowler

Mum's Cards

GB • 2018 • 9' • kleur • 16mm