2X – Andy Warhol’s ‘Inner and Outer Space’

Inner and Outer Space © MoMa

07.03
’16 20:00

20:00

Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237, Gent

Tijdens deze voorstelling vertonen we het legendarisch werk Outer and Inner Space van Andy Warhol op originele drager, dat wil zeggen: twee 16mm-projectoren en twee schermen. Dit episch werk heeft alle ‘Warholiaanse’ schilderkunstige elementen in zich; de beroemdheid, het portret, de herhaling, de verveelvoudiging van beelden,… verweven met Warhol’s filmwerk, zodat het werk een zelfbewuste performance wordt, een ‘home-made’ Warhol superstar die zo op eigen wijze het stersysteem becommentarieert. Edie Sedgwick zit naast een monitor die een video van haar hoofd afspeelt, terwijl ze tegen zichzelf praat. Elke projectie toont deze twee beelden, zodat Edie Sedgwick’s portret vier keer in beeld is terwijl ze met zichzelf in discussie treedt. Het werk overschouwt zodoende niet uitsluitend het ‘reële’ en de representatie, maar onderzoekt eveneens het medium ‘video en film’ en de reproductie. Net als in de schilderijen en zeefdrukken van Warhol, waar een bestaand beeld opnieuw geplaatst wordt, filmt Warhol de monitor met het portret van Sedgwick.

Vertrekkend van dit iconisch werk, richten we ons op makers die hier later veelvuldig gebruik van hebben gemaakt en actief zijn op het snijvlak van beeldende kunst en film.

Andy Warhol

Inner and Outer Space

US • 1966 • 33' • z/w • 16mm

Yann Beauvais & Jennifer Burford

Boys and Girls

US • 1989 • 9' • kleur • 16mm

Eija-Liisa Ahtila

If 6 was 9 A Split Screen Film about Teenage Girls and Sex

FI • 1995 • 11' • z/w • 35mm

Pauline Boudry & Renate Lorenz

I Want

DE • 2015 • 16' • kleur • digitaal